Ebola og Revmatisk sykdom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

"EbolaSubmit2" by Zorecchi - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EbolaSubmit2.png#/media/File:EbolaSubmit2.png

Definisjon

Virusinfeksjon forårsaket av ebola-virus. Alvorlig sykdomsforløp. Revmatiske symptomer kan være en del av sykdomsbildet.

Smitte

Epidemier i Vest-Afrika. Overføres mellom mennesker via direkte kontakt, blod eller andre kroppsvæsker.

Symptomer

 • Influensa-lignende (men vanligvis ikke sår hals eller brystsmerte)
  • Utmattelse
  • Feber
  • Hodepine
  • Ledd- og muskelsmerter
  • Magesmerter
 • Brå start
 • Oppkast og diare
 • Noen får utslett
 • Plagene oppstår vanligvis 8-10 dager etter smitte (inkubasjonstid)
 • Blødninger fra slimhinner (mage-tarm, nese, tannkjøtt, vagina) oppstår etter 5-7 dager fra symptomdebut hos 40-50%
 • Blødninger er et alvorlig symptom som forverrer prognosen

Revmatiske symptomer

 • Ledd- og muskelsmerter i den akutte sykdomsfasen og som en kronisk manifestasjon (referanse: Amissah-Arthur MB, 2018)

Diagnose

Reise-anamnese. Antistoff-tester (ELISA) og PCR mest aktuelt. Viruspåvisning også mulig, men tar lengre tid. Elektron-mikroskopi kan gjenkjenne virus, men ikke spesifikk type.

Behandling

Behandlingen er å gi væske, smertestillende og febersenkende behandling på isolasjons-/intensivavdeling (i vestlige land).

Vaksine

 • Det er utviklet en vaksine mot ebola

Prognose

Dersom bedring ikke inntreffer, oppstår multiorgan svikt og død. Svekkede personer (høy alder, HIV, annen sykdom) er mest utsatt. Dødelighet er mer enn 50%.

Differensialdiagnoser

Litteratur

Tropesykdommer, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden