Giardiasis parasitt Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Giardiasis

Smitte

  • Via vann. De fleste er smittet under opphold i Asia, men forekommer også i Norge. De fleste blir smittet fra andre personer eller gjennom forurenset drikkevann og matvarer. Giardiasis kan også overføres seksuelt.

Symptomer

  • Akutt mage-tarm infeksjon
  • Personer med revmatisk sykdom og immundempende medikamenter kan være mer mottakelige
  • Hos noen forekommer mer kroniske symptomer, med periodevis diaré, flatulens, malabsorpsjons-syndrom og vekttap
  • Uten behandling kan noen være asymptomatiske bærere over lengre tid

Behandling

Metronidazol eller timidazol

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden