Gul feber Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Gul feber (A95.9) (yellow jack, yellow plague)

Definisjon

Tropesykdom. Akutt virusinfeksjon

Årsak

Flavivirus

Smitte

Overført vanligst via myggstikk eller flått.

Forekomst

Middel/Sør-Amerika + Afrika (inkl. Kenya). Ikke i Asia.

Inkubasjonstid

3-6 dager

Symptomer

 • Initialt stadium
  • Feber 40 grader C og svettetokter
  • Sterke hode- og muskelsmerter
  • Konjunktivitt (øyebetennelse)
  • Kvalme og brekninger
  • Relativ bradykardi (langsom puls, tross feber)
  • Remisjon (tilfriskning) på 3. eller 4. dag med fallende feber. Sykdommen kan ennå blusse opp med ny feber og risiko for organskade
  • Stadium med leverskade (hos 15%)
   • Hepatitt med ikterus (gulsot) og brekninger
   • Nefritt (nyrebetennelse) med proteinuri
   • Hemorrhagisk diatese med slimhinneblødninger, neseblod og mage-tarm-blødninger
   • Dødelighet i en toksisk fase er ca 20%

Diagnose

 • Blodprøver
  • Lett leukopeni, trombocytopeni, lymfo/monocytose. Høye transaminaser (leverenzymer), bilirubin, proteinuri
  • Virus-RNA i blodprøve med PCR-teknikk er beste metode
  • IgM-stigning etter noen dager påvisbart

Komplikasjoner

 • Lever/nyresvikt
 • Meningoencefalitt (hjernebetenelse)
 • Multiorgansvikt

Forløp

Fra lett influensa-lignende forløp til dødelig utgang

Differensial Diagnoser

Behandling

 • Karantene/isolering i mygg-isolerte rom ved mistanke (6 dager inkubasjonstid),
 • Forsøke antiviral behandling (eks. ribavirin)

Medisinsk prognose/leveutsikter

 • Gul feber hos barn før 14. års alder ender sjelden dødelig
 • Hos voksne opptil 50% dødelighet
 • Etterlater livslang immunitet

Forebygging

 • Levende vaksine (svekkede virus)
  • Vaksine-effekt starter etter 10 dager
   • Immunsupprimerte pasienter på høye doser kortison, cellegifter eller biologisk behandling bør generelt ikke ha levende vaksine
   • Siden 1996 er 13 alvorlige komplikasjoner meldt, derav 6 dødelige vaksinekomplikasjoner

Litteratur

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden