Gul feber og Revmatisk sykdom 4/5 (1)

Share Button

Gul feber (A95.9) (yellow jack, yellow plague)

Definisjon

Gul feber er en tropesykdom som skyldes en akutt virusinfeksjon. Revmatiske smerter, mest i ryggen er en del av sykdomsbildet.

 • Personer som har svekket immunsystem, som ved bruk av immundempende medikamenter mot revmatisk sykdom kan ikke alltid bruke aktuell vaksine.

Sykdomsårsak

 • Flavivirus

Smitte

 • Overført vanligst via myggstikk eller flått.

Forekomst

 • Midt-/Sør-Amerika + Afrika (inkl. Kenya). Ikke i Asia

Inkubasjonstid

 • 3-6 dager

Symptomer

 • Initialt stadium
  • Feber 40 grader C og svettetokter
  • Sterke hodesmerter
  • Muskelsmerter, særlig i ryggen
  • Konjunktivitt (øyebetennelse)
  • Kvalme og brekninger
  • Relativ bradykardi (langsom puls, tross feber)
  • Remisjon (tilfriskning) på 3. eller 4. dag med fallende feber. Sykdommen kan ennå blusse opp med ny feber og risiko for organskade
 • Stadium med leverskade (hos 15%)
  • Hepatitt med ikterus (gulsott) og brekninger
  • Nefritt (nyrebetennelse) med proteinuri
  • Slimhinneblødninger, neseblod og mage-tarm-blødninger
  • Dødelighet i en toksisk fase er ca. 20%

Revmatiske symptomer

 • Muskelsmerter, særlig i ryggen
 • Vaksine er viktig forebyggende, men det er en «levende vaksine» som ikke kan brukes under behandling med immundempende anti-revmatiske medikamenter

Diagnose

 • Blodprøver
  • Litt lavt antall hvite blodlegemer og blodplater, lymfo/monocytose. Høye leverenzymer, bilirubin, proteinuri
  • Virus-RNA i blodprøve med PCR-teknikk er beste metode
  • IgM-stigning etter noen dager påvisbart

Komplikasjoner

 • Lever/nyresvikt
 • Meningo-encefalitt (hjerne-betennelse)
 • Multiorgansvikt

Forløp

Fra lett influensa-lignende forløp til dødelig utgang

Differensial Diagnoser

Behandling

 • Karantene/isolering i mygg-isolerte rom ved mistanke (6 dager inkubasjonstid),
 • Man forsøke anti-viral behandling (for eksempel med ribavirin)

Medisinsk prognose/leveutsikter

 • Gul feber hos barn før 14. års alder ender sjelden dødelig
 • Hos voksne opptil 50% dødelighet
 • Etterlater livslang immunitet

Forebygging

Levende vaksine (svekkede virus)

 • Vaksine-effekt starter etter 10 dager
  • Immunsupprimerte pasienter på høye doser kortison, cellegifter eller biologisk behandling bør generelt ikke ha levende vaksine
  • Siden 1996 er 13 alvorlige komplikasjoner meldt, derav 6 dødelige vaksinekomplikasjoner

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden