Gul feber 4/5 (1)

Share Button

Gul feber (A95.9) (yellow jack, yellow plague)

Definisjon

Tropesykdom. Akutt virusinfeksjon

Årsak

Flavivirus

Smitte

Overført vanligst via myggstikk eller flått.

Forekomst

Middel/Sør-Amerika + Afrika (inkl. Kenya). Ikke i Asia.

Inkubasjonstid

3-6 dager

Symptomer

 • Initialt stadium
  • Feber 40 grader C og svettetokter
  • Sterke hode- og muskelsmerter
  • Konjunktivitt (øyebetennelse)
  • Kvalme og brekninger
  • Relativ bradykardi (langsom puls, tross feber)
  • Remisjon (tilfriskning) på 3. eller 4. dag med fallende feber. Sykdommen kan ennå blusse opp med ny feber og risiko for organskade
  • Stadium med leverskade (hos 15%)
   • Hepatitt med ikterus (gulsot) og brekninger
   • Nefritt (nyrebetennelse) med proteinuri
   • Hemorrhagisk diatese med slimhinneblødninger, neseblod og mage-tarm-blødninger
   • Dødelighet i en toksisk fase er ca 20%

Diagnose

 • Blodprøver
  • Lett leukopeni, trombocytopeni, lymfo/monocytose. Høye transaminaser (leverenzymer), bilirubin, proteinuri
  • Virus-RNA i blodprøve med PCR-teknikk er beste metode
  • IgM-stigning etter noen dager påvisbart

Komplikasjoner

 • Lever/nyresvikt
 • Meningoencefalitt (hjernebetenelse)
 • Multiorgansvikt

Forløp

Fra lett influensa-lignende forløp til dødelig utgang

Differensial Diagnoser

Behandling

 • Karantene/isolering i mygg-isolerte rom ved mistanke (6 dager inkubasjonstid),
 • Forsøke antiviral behandling (eks. ribavirin)

Medisinsk prognose/leveutsikter

 • Gul feber hos barn før 14. års alder ender sjelden dødelig
 • Hos voksne opptil 50% dødelighet
 • Etterlater livslang immunitet

Forebygging

 • Levende vaksine (svekkede virus)
  • Vaksine-effekt starter etter 10 dager
   • Immunsupprimerte pasienter på høye doser kortison, cellegifter eller biologisk behandling bør generelt ikke ha levende vaksine
   • Siden 1996 er 13 alvorlige komplikasjoner meldt, derav 6 dødelige vaksinekomplikasjoner

Litteratur

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden