Hepatitt C og Revmatiske symptomer 4.75/5 (4)

Share Button

Hepatitt C med blandet kryoglobulinemi. Pinto-Almeida T, An Bras Dermatol (2013 Nov-Dec). CC BY-NC 3,0

Definisjon

Leverbetennelse (hepatitt) forårsaket av virus. Infeksjonen blir kronisk ( mer enn 6 måneders varighet) hos 70-80% av de infiserte (referanse: Folkehelseinstituttet, 2017). Forårsaket av hepatitt C-virus (HCV). Hepatitt C er ikke en klassisk ”opportunistisk infeksjon”, men kan være viktig å vurdere dersom behandling med legemidler som medfører immunsuppresjon (svekket immunsystem) planlegges.

 • Hepatitt C infeksjon kan også medføre revmatiske symptomer (vennligst se nedenfor)

Smitte

Blod: Blodtransfusjoner. Urene (kontaminerte) sprøyter (sprøyte-narkomane)

 • I Norge er mellom 20.000 og 30.000 personer er smittet med Hepatitt C
 • Spesielt høy forekomst i Egypt, Alaska og Italia
 • Det er uvanlig at HCV reaktiveres ved immundempendeantirevmatisk behandling

Symptomer

 • Nysmittede
  • 15-30% nysmittede får symptomer
   • Utmattelse, kvalme, magesmerter, diare, feber
  • Ikterus (gulsott) hos 10%
 • Kronisk infiserte kan plages med
  • Utmattelse
  • Noen kognitive symptomer (redusert konsentrasjon og hukommelse etc.)
 • Etter år (20 år: 20%) utvikles levercirrhose og risk for leverkreft (hepatocellulær cancer)

Revmatiske symptomer

Medisinsk utredning og undersøkelser

 • Hepatitt C antistoff i blodprøve (Mikrobiologisk institutt, virusundersøkelser)
 • HCV RNA påvises ved PCR og genotyping
 • Sjekk også Hepatitt Bs antistoff, Hepatitt B Core antistoff og Hepatitt BsAg.
 • Sjekk for HIV infeksjon
 • Ultralydundersøkelser av lever og milt
 • Alpha-phoetoprotein i blodprøve
 • Vurder om det er indikasjon for leverbiopsi
 • Det er ikke uvanlig at Hepatitt C medfører produksjon av flere typer antistoff («revmaprøver»), uten at revmatisk sykdom foreligger

Behandling

Ingen vaksine eller immunglobuliner. Tidligere var PEGylert Interferon i kombinasjon med Ribavirin (mer enn 50% blir varig virusfrie) førstevalg, men interferon gir ofte betydelige bivirkninger. Nyere kostnadseffektive (men dyre) behandlingsregimer uten interferon er aktuelle. Tolv ukers tablett-behandling er effektiv hos over 90%. Sjekk Hepatitt C-RNA 6 mnd etter avsluttet behandling (neg = helbredet).

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden