Herpes simpleks og Revmatisk sykdom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Herpes simpleks virus (HSV) er vanligvis ufarlig, men medfører ubehagelige blemmer, oftest i munnen og på lepper (oftest HSV-1) eller underliv / genitalier (oftest HSV-2). Viruset forblir i kroppen hele livet. Ved svekket immunsystem som kan forekomme under behandling med immundempende medikamenter mot revmatisk sykdom, kan herpes simpleks i sjeldne tilfeller forårsake alvorlige komplikasjoner.

Forekomst

Blant voksne er 50-80% bærere av HSV-1 i Norge. Tilsvarende for HSV-2 er 20-30%.

Symptomer

  • Sår hals og smertefulle blemmer i munn og på lepper betegnes ofte som forkjølelses-sår
  • Både HSV-1 og HSV-2 kan gi blemmer både i munn og genitalt og har like symptomer
  • Barn som smittes kan få feber, betennelse i huden og i øyne
  • Alvorlige komplikasjoner ved svekket immunsystem er sjelden, men omfatter hjernebetennelse (encefalitt) og hjernehinnebetennelse (meningitt)

Diagnosen

  • Symptomer
  • Penselprøve for PCR diagnostikk
  • Ved hjernebetennelse eller hjernehinnebetennelse gjøres PCR fra spinalvæsken

Behandling

  • Ved symptomer på smitte første gangs (primærinfeksjon) og ved alvorlige komplikasjoner gis antivirale medikamenter.

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden