Herpes simpleks og Revmatisk sykdom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Herpes simpleks virus (HSV) er vanligvis ufarlig, men medfører ubehagelige blemmer, oftest i munnen og på lepper (oftest HSV-1) eller underliv / genitalier (oftest HSV-2). Viruset forblir i kroppen hele livet.

  • Ved svekket immunsystem som kan forekomme under behandling med immundempende medikamenter mot revmatisk sykdom, kan herpes simpleks i sjeldne tilfeller forårsake alvorlige komplikasjoner

Forekomst

Blant voksne er 50-80% bærere av HSV-1 i Norge. Tilsvarende for HSV-2 er 20-30%.

Symptomer

  • Sår hals og smertefulle blemmer i munn og på lepper betegnes ofte som forkjølelses-sår
  • Både HSV-1 og HSV-2 kan gi blemmer både i munn og genitalt og har like symptomer
  • Barn som smittes kan få feber, betennelse i huden og i øyne
  • Alvorlige komplikasjoner ved svekket immunsystem er sjelden, men omfatter hjernebetennelse (encefalitt) og hjernehinnebetennelse (meningitt)

Diagnosen

  • Typiske symptomer
  • Penselprøve for PCR diagnostikk
  • Ved hjernebetennelse eller hjernehinnebetennelse gjøres PCR fra spinalvæsken

Behandling

Ved symptomer på smitte første gangs (primærinfeksjon) og ved alvorlige komplikasjoner gis antivirale medikamenter.

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden