Histoplasmose og Revmatisk sykdom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Histoplasma er en sopp som kan forårsake histoplasmose som er en soppinfeksjon (mykose).

  • De vanligste områdene for infeksjon er i USA, særlig i Ohio og Mississippi River Valleys.
  • Infeksjonen kan medføre revmatiske leddbetennelser (artritt), men det er sjelden (referanse: Rosenthal J, 1983).
  • Ved et svekket immunsystem som under immundempende, anti-revmatisk behandling, etter organtransplantasjon eller ved HIV infeksjon, er man mer mottakelig for histoplasmose infeksjon (referanse: Olson TC, 2011)

Symptomer

Feber er vanligst

  • CT- (eller røntgen-) undersøkelser av lunger
    • Lungebetennelse (pneumonitt)
    • Knute-formede fortetninger (noduli)

Behandling

Medikamenter mot sopp infeksjon (anti-mykotika)

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden