JC Virus (JCV) & PML 4.5/5 (2)

Share Button

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Progressive_multifokale_Leukenzephalopathie_-_MRT_T2ax_T1cor_-_001.jpg/512px-Progressive_multifokale_Leukenzephalopathie_-_MRT_T2ax_T1cor_-_001.jpg

Illustrasjon By Hellerhoff (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Progressive multifokal leukoencefalopati (PML)

Sykdomsårsak

 • Reaktivering av JC polyoma virus, oftest når immunsystemet er svekket
 • Viruser vandrer til hjernen der sykdommen utvikler seg

Symptomer

 • Kognitive problemer (konsentrasjon, hukommelse, læringsevne, kommunikasjon)
 • Koordinasjonsvansker (balanse, utføre samordnede bevegelser)
 • Pareser (lammelser), synsfeltutfall
 • Det er ikke vanlig med feber eller andre typiske tegn på infeksjon

Diagnose

 • Nye nevrologiske symptomer bør gi mistanke
 • MR av hjernen
  • Mange spredte små eller store forandringer i hvit substans som vanligvis ikke tar opp kontrastmiddel (til forskjell fra inflammatoriske områder). Lesjonene kan sitte hvor som helst (storehjerne, lillehjerne, hjernestamme, men oftest subcortikalt. Forandringene kan ligne de en ser ved MS
 • PCR undersøkelse fra cerebrospinalvæske kan påvise JC virus. Virusmengden kan være lav. Det anbefales å undersøke minst 1ml væske.
 • Hjernebiopsi sikrer diagnosen. Histopatologi (vevsprøve, biopsi): Forstørrede oligodendrogliale cellekjerner på grensen av demyeliniseringen og JC visus kan påvises
 • Blodprøver
  • Test (antistoff) på virus er mulig ved JVC-ELISA teknikk, men testene er (pr 2017) ikke ferdig utviklet for rutinemessig bruk (StratifyJCV, Biogen)
  • Undersøkelse av immunstatus med telling av CD4 og CD8 positive T-lymfocytter anbefales

Behandling

 • Stanse immundempende behandling.
 • Medikamenter vurderes fjernes fra sirkulasjon ved plasmaferese.
 • Immunrekonstitusjonsinflammasjons-syndrom (IRIS) som komplikasjon behandles med kortikosteroider
 • Av antivirale midler (inteferon, ciclofovir, cytarabine) er det bare cytarabine som virker, men penetrerer dårlig til CNS (hjerne og ryggmarg)
 • Mefloquine er et antimalaria medikament som kan ha virkning

Medisinsk prognose / leveutsikter

Alvorlig sykdom, 20-50% dør i løpet av de første måneder. Mange av dem som overlever får varige skader (Ref: Adang L, 2015)

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden