Kryptokokk-infeksjon Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Kryptokokk infeksjon (Cryptococcus neoformans eller Cryptococcus gattii)

Sykdomsårsak

Cryptococcus neoformans inhaleres til lungene. Det er ukjent hvorfor sentralnervesystemet (CNS) med hjernen blir angrepet hyppig. Pasienter med Systemisk Lupus Erytematosus (SLE) og pasienter med HIV er særlig mottakelige.

Symptomer

 • Diffuse symptomer gjør at det ofte går fra uker til måneder før diagnosen stilles
 • Feber
 • Hodepine
  • Encefalitt= nevrogene symptomer fra hjernenerver, ataxi, tremor, redusert sensibilitet, mental forandring. Hemiplegi. Hørselstap

Betennelse i hjernehinner og hjerne

Meningoencefalitt er vanligste manifestasjon. Kryptokokker er en opportunistisk infeksjon hos immunsupprimerte og ved HIV.

Diagnose

 • Symptomer:
  • Fokale nevrologiske utfall i hjernenerver, ataksi, tremor, hemiplegi, døvhet.
 • MR eller CT undersøkelse av hjernen gjøres før spinalpunksjon (mulig økt trykk/hydrocephalus ved CNS affeksjon)
 • Lumbalpunksjon (etter CT undersøkelse av hjernen)
  • Cerebrospinalvæske: Antigen-test kan avleses umiddelbart. Dyrkning  har 90% sensitivitet, men tar 3-5 dager. Cerebrospinalvæske undersøkes med “India Ink” (blekk) (50% sensitivitet). Åpningstrykk ved punksjon er forhøyet. OBS! hydrocefalus kan medføre behov for shunting. Mononucleære celler, ikke nødvendigvis forhøyet celletall, lav glukose eller forhøyet protein. Dyrkning fra bronchial-væske, blodkulturer, og urin.

Behandling

 • Ubehandlet er sykdommen dødelig
 • Kombinere amphotericin (0,5-0,7 mg/kg/d) og flucytoine (100-150mg/kg/d) over 2 uker

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden