Kryptokokk-infeksjon og Revmatisk sykdom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Kryptokokker er sopper (Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii) som sjelden forårsaker infeksjon. Ved et svekket immunsystem som under immundempende, anti-revmatisk behandling, etter organtransplantasjon eller ved HIV infeksjon, kan likevel alvorlig infeksjonen utvikle seg. Infeksjonen medfører ikke revmatiske symptomer.

Sykdomsårsak

Cryptococcus neoformans inhaleres til lungene. Det er ukjent hvorfor sentralnervesystemet (CNS) med hjernen blir angrepet hyppig. Pasienter med Systemisk Lupus Erytematosus (SLE) og pasienter med HIV er særlig mottakelige.

Symptomer

 • Den initiale infeksjonen i lungene gir vanligvis ingen symptomer
 • Hjernehinnebetennelse (meningitt)
  • Diffuse symptomer gjør at det ofte går fra uker til måneder før diagnosen stilles
 • Feber
 • Hodepine
  • Encefalitt= nevrogene symptomer fra hjernenerver, ataxi, tremor, redusert sensibilitet, mental forandring. Hemiplegi. Hørselstap

Betennelse i hjernehinner og hjerne

Meningoencefalitt er vanligste manifestasjon. Kryptokokker er en opportunistisk infeksjon hos immunsupprimerte og ved HIV.

Diagnose

 • Symptomer:
  • Fokale nevrologiske utfall i hjernenerver, ataksi, tremor, hemiplegi, døvhet.
 • MR eller CT undersøkelse av hjernen gjøres før spinalpunksjon (mulig økt trykk/hydrocephalus ved CNS affeksjon)
 • Lumbalpunksjon (etter CT- eller MR-undersøkelse av hjernen)
  • Cerebrospinalvæske: Antigen-test kan avleses umiddelbart. Dyrkning  har 90% sensitivitet, men tar 3-5 dager. Cerebrospinalvæske undersøkes med “India Ink” (blekk) (50% sensitivitet). Åpningstrykk ved punksjon er forhøyet. OBS! hydrocefalus kan medføre behov for shunting. Mononucleære celler, ikke nødvendigvis forhøyet celletall, lav glukose eller forhøyet protein. Dyrkning fra bronchial-væske, blodkulturer, og urin.

Behandling

 • Ubehandlet er sykdommen dødelig
 • Kombinere amphotericin (0,5-0,7 mg/kg/d) og flucytoine (100-150mg/kg/d) over 2 uker

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden