Kryptokokk-infeksjon og Revmatisk sykdom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Kryptokokker er sopper (Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii) som sjelden forårsaker infeksjon.

 • Ved et svekket immunsystem som under immundempende, anti-revmatisk behandling, etter organtransplantasjon eller ved HIV infeksjon, kan likevel alvorlig infeksjonen utvikle seg
 • Infeksjonen medfører ikke revmatiske symptomer

Sykdomsårsak

Cryptococcus neoformans inhaleres til lungene. Det er ukjent hvorfor sentralnervesystemet (CNS) med hjernen blir angrepet hyppig.

Symptomer

 • Den initiale infeksjonen i lungene gir vanligvis ingen symptomer
 • Hjernehinnebetennelse (meningitt)
  • Diffuse symptomer gjør at det ofte går fra uker til måneder før diagnosen stilles
 • Feber
 • Hodepine
  • Encefalitt= nevrogene symptomer fra hjernenerver, ataxi, tremor, redusert sensibilitet, mental forandring. Hemiplegi. Hørselstap

Betennelse i hjernehinner og hjerne

Meningoencefalitt er vanligste manifestasjon. Kryptokokker er en opportunistisk infeksjon hos immunsupprimerte og ved HIV.

Diagnose

 • Symptomer:
  • Fokale nevrologiske utfall i hjernenerver, ataksi, tremor, hemiplegi, døvhet.
 • MR eller CT undersøkelse av hjernen gjøres før spinalpunksjon (mulig økt trykk/hydrocephalus ved CNS affeksjon)
 • Lumbalpunksjon (etter CT- eller MR-undersøkelse av hjernen)
  • Cerebrospinalvæske: Antigen-test kan avleses umiddelbart. Dyrkning  har 90% sensitivitet, men tar 3-5 dager. Cerebrospinalvæske undersøkes med «India Ink» (blekk) (50% sensitivitet). Åpningstrykk ved punksjon er forhøyet. OBS! hydrocefalus kan medføre behov for shunting. Mononucleære celler, ikke nødvendigvis forhøyet celletall, lav glukose eller forhøyet protein. Dyrkning fra bronchial-væske, blodkulturer, og urin.

Behandling

 • Ubehandlet er sykdommen dødelig
 • Kombinere amphotericin (0,5-0,7 mg/kg/d) og flucytoine (100-150mg/kg/d) over 2 uker

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden