Legionella-infeksjon Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Legionellose (Legionella pneumophilia (90%), Legionær-sykdommen, ICD-10: A48.1

Definisjon

Bakterieinfeksjon som forårsaker lungebetennelse

Inkubasjonstid

Det varer 10-20 dager mellom infeksjon og utbrudd av symptomer

Symptomer

 • Feber
 • Frost-anfall (feberfrysninger)
 • Hoste (tørrhoste eller med litt ekspektorat)
 • smerte i lungeområdene (thorax)
 • Muskelsmerter, hodepine, utmattelse
 • Ataksi (ukoordinerte bevegelser)
 • Diaré, abdominale smerter og oppkast

Komplikasjoner

 • DIC (blødninger), glomerulonefritt (nyrebetennelse), rhabdomyolyse (muskelskade), mental forvirring/nevropati

Diagnose

 • Lunge CT
  • Infiltrater nederst i begge lunger (Bilaterale infiltrater basalt)
  • Pleura-væske
 • Urin antigen-test er enkel å utføre, men påviser bare serotype 1. som utgjør 70% av tilfellene
 • Legionella påvisning (PCR undersøkelser og dyrkning)  i urin og sputum (BAL-væske)
 • PCR etter BAL, eller fra urin/serum også mulig. Dyrkning fra luftveier likevel viktig
 • Antistoff i serum bør bli kontrollert med 3-6 ukers mellomrom
 • Leukocytose, Hyponatriemi ( under 130), trombocytopeni, levernzym-forøkelse

 Behandling

 • Quinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin og flere)
 • Makrolider (azitromycin, clarithromycin)

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden