Legionella og Revmatisk sykdom 4/5 (1)

Share Button
Legonella

Legionellose ved behandling immundempende med TNF hemmer. Wuerz TZ, 2012. Openi

Legionellose (Legionella pneumophilia (90%), Legionær-sykdommen, ICD-10: A48.1

Definisjon

Bakterie-infeksjon som forårsaker Legionellose / Legionær sykdom eller Pontiac feber.

 • Infeksjonen kan til å begynne med minne om systemiske revmatiske sykdommer med slapphet, hodepine, muskelsmerter og nedsatt lunge- og nyrefunksjon
 • Ved et svekket immunsystem som under immundempende, anti-revmatisk behandling, etter organtransplantasjon eller ved HIV infeksjon, kan legionellose bli spesielt alvorlig

Inkubasjonstid

Det varer 10-20 dager mellom infeksjon og utbrudd av symptomer

Symptomer

 • Feber
 • Frost-anfall (feberfrysninger)
 • Muskelsmerter, hodepine, utmattelse
 • Hodepine
 • Hoste (tørrhoste eller med litt ekspektorat)
 • Smerte i lungeområdene (thoraks)
 • Legionærsykdom
  • Tørrhoste og lungebetennelse
  • Magesmerter og diare
  • Nyrebetennelse (glomerulonefritt)
  • Nedsatt nyrefunksjon
  • Ataksi (ukoordinerte bevegelser)
  • Alvorlig sykdomsforløp
 • Pontiac feber
  • Influensa-lignende
  • Muskelsmerter
  • Varighet 2-5 dager

Komplikasjoner

 • Legionellose
  • DIC (blødninger)
  • Rabdomyolyse (muskelskade)
  • Mental forvirring/nevropati

Diagnose

 • Lunge CT
  • Infiltrater nederst i begge lunger (Bilaterale infiltrater basalt)
  • Pleura-væske
 • Urin antigen-test er enkel å utføre, men påviser bare serotype-1. som utgjør 70% av tilfellene
 • Legionella påvisning (PCR undersøkelser og dyrkning) i urin og spytt (BAL-væske)
 • PCR etter BAL, eller fra urin/serum også mulig. Dyrkning fra luftveier likevel viktig
 • Antistoff i serum bør bli kontrollert med 3-6 ukers mellomrom
 • Leukocytose, Hyponatriemi (mindre enn 130), trombocytopeni, leverenzym-forøkelse

 Feil diagnose (Differensialdiagnoser)

Behandling

 • Quinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin og flere)
 • Makrolider (azitromycin, clarithromycin)

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden