Listeriose Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Listeriose (listeria monocytogenes) er en bakterieinfeksjon som oppstår etter inntak av infiserte matvarer (rått kjøtt, frukt, grønsaker, sjømat, melkeprodukter). Infeksjon kan ha alvorlig forløp. Infeksjon under svangerskap kan medføre infeksjon hos den nyfødte eller dødfødsel.

Symptomer

Etter gastroenteritt (matforgiftning) kommer nye symptomer i gjennomsnitt 24 timer senere (latenstid)

 • Feber
 • Diare og oppkast
 • Svimmel
 • Ledd- og muskelsmerter
 • Varighet i inntil 2 dagers forløp med fullstendig tilfriskning
 • Meningitt/meningoencefalitt (via bakter i blodet):
  • Influensalignende start
  • CNS (Hjernen)
   • Hodepine
   • Nakkestivhet
   • Ataksi, tremor, hemiplegi, døvhet
   • Forvirrethet
   • Endret mental status
 • Svangerskap (3. trimester):
  • Influensalignendesymptomer
  • Fetal død, prematur fødsel
  • Infiserte nyfødte (livstruende)

 Diagnose

 • Kan bare stilles ved dyrkning av bakterier fra blod og cerebrospinalvæske
 • Spinalpunksjon
  • Cerebrospinalvæske med moderat økt protein, lav glucose, lymfocytter  mer enn 25%. Gramfarging positiv i bare en av tre tilfeller
  • MR undersøkelse av hjernen bør tas med kontrast

Behandling

 • Ampicillin + gentamycin. Meningitt behandles over 3 uker, hjerne-abcess behandles i 6 uker

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden