Listeriose og Revmatisk sykdom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Listeriose (listeria monocytogenes) er en bakterie-infeksjon som oppstår etter inntak av infiserte matvarer (rått kjøtt, frukt, grønsaker, sjømat, melkeprodukter). Infeksjon under svangerskap kan medføre infeksjon hos den nyfødte eller dødfødsel. Ved et svakt immunsystem som kan foreligge ved immundempende behandling ved revmatiske sykdommer, kan listeria gi infeksjon i ledd (septisk artritt) og hjernehinnebetennelse (meningitt).

Symptomer

Etter mage-tarm infeksjon (gastroenteritt) ved matforgiftning kommer symptomene i gjennomsnitt 24 timer senere (latenstid)

 • Feber
 • Diare og oppkast
 • Svimmel
 • Ledd- og muskelsmerter
 • Varighet i inntil 2 dagers forløp med fullstendig tilfriskning
 • Meningitt/meningoencefalitt (via bakterier i blodet):
  • Influensalignende start
  • CNS (Hjernen)
   • Hodepine
   • Nakkestivhet
   • Ataksi, tremor, hemiplegi, døvhet
   • Forvirrethet
   • Endret mental status
 • Svangerskap (3. trimester):
  • Influensa lignende symptomer
  • Fetal død, prematur fødsel
  • Infiserte nyfødte (livstruende)

 Diagnose

 • Kan bare stilles ved dyrkning av bakterier fra blod og cerebrospinalvæske
 • Spinalpunksjon
  • Cerebrospinalvæske med moderat økt protein, lav glucose, lymfocytter mer enn 25%. Gramfarging positiv i bare en av tre tilfeller
  • MR undersøkelse av hjernen bør tas med kontrast

Behandling

 • Ampicillin + gentamycin. Meningitt behandles over 3 uker, hjerne-abcess behandles i 6 uker

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden