Listeriose og Revmatisk sykdom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Listeriose (listeria monocytogenes) er en bakterie-infeksjon som oppstår etter inntak av infiserte matvarer (rått kjøtt, frukt, grønsaker, sjømat, melkeprodukter). Infeksjon under svangerskap kan medføre infeksjon hos den nyfødte eller dødfødsel.

 • Ved et svakt immunsystem som kan foreligge ved immundempende behandling ved revmatiske sykdommer, kan listeria gi muskelsmerter, infeksjon i ledd (septisk artritt) og hjernehinnebetennelse (meningitt).

Symptomer

Etter mage-tarm infeksjon (gastroenteritt) ved matforgiftning kommer symptomene i gjennomsnitt 24 timer senere (latenstid)

 • Feber
 • Diare og oppkast
 • Svimmel
 • Ledd- og muskelsmerter
 • Varighet i inntil 2 dagers forløp med fullstendig tilfriskning

Meningitt/meningoencefalitt (via bakterier i blodet):

 • Influensalignende start
 • CNS (Hjernen)
  • Hodepine
  • Nakkestivhet
  • Ataksi, tremor, hemiplegi, døvhet
  • Forvirrethet
  • Endret mental status
  • Kramper

Svangerskap (3. trimester):

 • Influensa lignende symptomer
 • Føtal død, prematur fødsel
 • Infiserte nyfødte (livstruende)

 Diagnose

Kan bare stilles ved dyrkning av bakterier fra blod og cerebrospinalvæske

 • Spinalpunksjon
  • Cerebrospinalvæske med moderat økt protein, lav glukose, lymfocytter mer enn 25%. Gramfarging positiv i bare en av tre tilfeller
  • MR undersøkelse av hjernen bør tas med kontrast

Behandling

Ampicillin + gentamycin.

 • Meningitt behandles vanligvis over 3 uker, hjerne-abscess behandles i 6 uker

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden