Malaria Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button
"Malaria world map - DALY - WHO2004" by Lokal_Profil. Licensed under CC BY-SA 2.5 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malaria_world_map_-_DALY_-_WHO2004.svg#/media/File:Malaria_world_map_-_DALY_-_WHO2004.svg

Malaria (ICD-10 B52.8)

Definisjon

Tropesykdom forårsaket av parasitt. Etter tuberkulose (Tbc), verdens vanligste infeksjonssykdom. 90% av tilfellene er i Afika.

Benign (godartet) form (1/3 av tilfellene)

Sykdomsårsak

 • Plasmodium quartana à Malaria quartana
  • Inkubasjonstid: 21 – 42 dager mellom infeksjon og symptomer
  • Feberrytme: 2 dager uten feber
  • Sykdommen går ikke over av seg selv
 • Plasmodium vivax og pl.ovaleà Malaria tertiana
  • Inkubasjonstid 10 – 21 dager mellom infeksjon og symptomer
  • Feberrytme 1 dag uten feber
  • Sykdomsvarighet: innen maksimalt 5 år
 • Plasmodium Falciparum (Malaria tropica) Malign form (2/3 av tilfellene)
  • Inkubasjonstid: 7 – 10 dager (90%, 10% lenger) mellom infeksjon og symptomer
  • Feber: Uregelmessig
  • Sykdomsvarighet: Inntil 2 år hvis ikke dødelig sykdomsutfall

Symptomer

 • Feber med frostrier unntatt m.Tropica som kan ha subfebrile temperaturer
 • Feber inntil 2 år etter opphold i tropene
 • 90% debuterer første måned etter opphold i tropene
 • Hode og ekstremitetssmerter
 • Hoste (Differensial Diagnoser: Influensa, sepsis)
 • Smerte i høyre del av øvre abdomen
 • Ikterus (gulsot) (Differensialdiagnoser: Lever/galle-sykdom)
 • Gastrointestinalt
  • Kvalme
  • Brekninger
  • Diaré (Differensial diagnose: Gastroenteritt)
 •  M. tropica (mest alvortlig, malign form)
  • Cerebral malaria (bevissthetsforstyrrelse, forvirret, koma) (Diff. Diagnose: Psykose, meningitt).
  • Lungeødem, cardiogent sjokk (Differensial diagnose: Hjertesykdom, pneumoni).
  • Akutt nyresvikt (Diff erensial diagnose: Nyresykdom)

Medisinske undersøkelsesfunn

 • Hepatosplenomegali (stor lever og milt)
 • Hemolytisk anemi (LD er høy, haptoglobin i blod er lav)
 • Trombocytopeni (lavt antall blodplater)
 • Leukocytopeni (lavt antall hvite blodlegemer, Differensial Diagnose blodsykdom)
 • Hypoglykemi (lavt sukkernivå i blodet)

Diagnose

 • Mikroskopi
  • Blodutstryk med tykk dråpe som umiddelbart blir mikroskopert minst 2 ganger daglig på 2 påfølgende dager
  • Tykk dråpe: 1 dråpe kapillar-blod på objektglass ved hjelp av hjørne til annet objektglass røres med sirkulære bevegelser ½ minutt til en flekk på 1 cm i diameter. Tykkelsen blir slik at man kan lese avisbokstaver gjennom objektglasset. Etter 30 min lufttørking: Gimsa-farging, deretter igjen tørking og mikroskopering (alternativt hurtigfarging teknikker)
  • PCR-teknikk: resultat innen 24 timer
  • Plasmodia antistoff (resultat etter 6-10 dager)

Behandling

 • Mistanke på malariainfeksjon (feber-pasient som har vært i tropene siste månded før symptomdebut)
  • Sykehusinnleggelse: Umiddelbar diagnostikk og terapi
  • Ukomplisert m. tropica: Atovagquon + Proguanil (Malarone) eller Mefloquin (Lariam), reservemiddel: Artemether+ Lumefantrin (Riamet)
  • Komplisert m. tropica: Chinin + Doxycyclin

Profylakse

 • Absolutt sikker forebygging er ikke mulig
 • Myggbeskyttelse
 • Kjemoprofylakse med Atovaquon/Proguanil (Malerone) eller  Mefloquin (Lariam): reservemiddel: Doxycyclin
 • Graviditet: Chloroquin, men obs! resistens forekommer

Litteratur

Tropesykdommer, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden