MRSA prosedyrer Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

MRSA

Kroniske revmatiske sykdommer og immundempende medikamenter øker infeksjonsfaren slik at tiltak mot MRSA infeksjoner (mot meticillin-resistente gule stafylokokker) kan være aktuelt.

(Fra nasjonal veileder)

 • Ved innleggelse spørres alle pasienter om tidligere sykehusopphold, inklusive opphold ved utenlandske sykehus.
  • Innleggelsesprosedyren må ikke forsinke nødvendig diagnostikk og behandling hos pasienter hvor dette kan haste.
  • Nødvendigheten av innleggelse og hvor i sykehuset det er mest gunstig at pasienten blir innlagt, må avklares.
  • Ved behov for akutt innleggelse følger ikke pasienten vanlig innkomstprosedyre, men transporteres korteste vei til enerom
  • Dersom det er uklart om pasienten trenger akutt innleggelse, kan pasienten legges på dertil egnet rom i akuttmottak hvis vurderingen kan foretas i løpet av kort tid (en time). Isoleringsprosedyrene for pasienten må likevel følges. Dersom det ikke er nødvendig med akutt innleggelse, tas prøver for MRSA-undersøkelse poliklinisk enten hos primærlege eller ved sykehusets poliklinikk. Ved avlevering av pasient med mistenkt eller bekreftet MRSA, inkludert pasient fra land utenom Norden og Nederland, skal ambulansepersonell og eventuelle ledsagere ikke bevege seg rundt i sykehuset, men følge de anvisninger sykehuspersonalet gir.
 • Isolering: Spredning av stafylokokker skjer hovedsakelig ved kontakt, men mikroben kan også spres via luften. Det aller viktigste er å overholde regime for kontaktsmitte isolering, men det er også viktig å hindre at personalet og pasientene blir smittebærere i nesen.
  • Ved mistanke om MRSA isoleres pasienten

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden