Mykobakterier Atypiske (MAC)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Mykobakterier Atypiske (mycobacterium avum complex= MAC)

Mistenkes hos personer som får immunsupprimerende legemidler og ved HIV infeksjon særlig dersom CD4+ T-celler (en type hvite blodlegemer som angripes ved HIV) er lavere enn100.

Symptom

  • Feber
  • Nattesvette
  • Mage smerte
  • Diare
  • Vekttap

Laboratorieprøve

  • Anemi (lav “blodprosent”)
  • Økt alkalisk phosphatase (ALP) og lactate dehydrogenase (LD) i blodprøver

Diagnose

Prøvetakning ved bronkoskopi (lungeundersøkelse) og dyrkning eller ved lymfeknutebiopsi

Behandling

Ulike kombinasjon med forskjellige antibiotika som bør inneholde azitromycin eller claritromycin.

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm