Nokardiose Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Infeksjon med bakterier som oftest angriper lunger, men også andre organer, deriblant hjernen. Kan ligne mange andre typer infeksjon, inklusiv tubekulose og atypiske mykobakterier

Symptomer

Nattesvette, feber, hoste, brystsmerter, hodepine, forvirrethet,

Diagnose

  • Lunger: Lungeinfiltrater hos immunsvekkede, oftest blant menn. Multiple, diffuse infiltrater med tegn til nekrose. Kan ligne Tuberkulose
  • Hjerne: CT underøskelse kan vise hjerne abcesser
  • Hjerte: Endokarditt med skade på hjerteklaffer kan påvises
  • Hud: kronisk erysipelas-lignende utslett
  • Bakterie-påvisning

Behandling

Antibiotika: Trimetoprim/sulfa i minst 6 måneder eller alternativer

Litteratur

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden