Nokardiose og Revmatisk sykdom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button
Nocardiose

Nokardiose i lunger ved autoimmun sykdom. Li S, 2015. CC BY NC 4.0

Definisjon

Nokardiose skyldes opportunistisk infeksjon med nocardia bakterier. Det finnes mange beslektede nocardia-bakterier. Infeksjonen angriper lunger, men også andre organer, deriblant hjernen. Kan ligne mange andre typer infeksjon, inklusiv Tuberkulose og atypiske mykobakterier. Infeksjonen kan medføre svulst-lignede forandringer i muskler og skjelett, ellers ikke revmatiske symptomer.

 • Ved et svekket immunsystem som under immundempende, anti-revmatisk behandling, etter organtransplantasjon eller ved HIV infeksjon, kan nokardiose bli alvorlig.

Symptomer

 • Kronisk, langvarig sykdom
 • Nattesvette
 • Feber
 • Lunger
  • Hoste
  • Brystsmerter
 • Hjernen
  • Hodepine
  • Forvirrethet
 • Hud (erysipelas-lignende utslett)
 • Hjerte svikt
 • Muskel og skjelett (infeksjon med hevelser)

Diagnose

 • Lunger
  • Lungeinfiltrater hos immunsvekkede, oftest blant menn. Multiple, diffuse infiltrater med tegn til nekrose.
  • Kan ligne Tuberkulose
 • Hjerne
 • Hjerte
 • Hud
 • Muskel og skjelett
  • Bakterie-påvisning

Behandling

Antibiotika: Trimetoprim/sulfa i minst 6 måneder eller alternativer.

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, Bindevevssykdommer.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden