Pneumocystis pneumoni (PCP, lungebetennelse) 4/5 (1)

Share Button

 


 

Definisjon

Pneumocystis carinii/jiroveci er en sopp som gir infeksjon i lunger, særlig i lungenes nedre deler

Historie

 • 1908 Carlos Chagas oppdager sykdommen
 • 1912 Sykdommen kalles pneumocystis carinii
 • 1940 Otto Jiroveci beskriver sykdom forårsaket av pneumocystis hos menneske
 • 1988 rRNA sekvensering (genetisk undersøkelse) viser at pneumocystis er en sopp
 • 2003 Sykdommen benevnes pneumocystis jirovecii

Sympomer

 • Friske personer kan være bærere av pneumocystis uten å ha symptomer (eller trenge behandling)
 • Tørrhoste
 • Kortpustethet
 • Vekttap
 • Nattesvette
 • Debut etter behandling med Prednisolon mer enn 15-20mg/d, MabThera eller Sendoxan

Diagnose

 • Hypoksemi (lav pO2) og forhøyet LD i blodprøve
 • Lunge (CT undersøkelse) med diffuse infiltrater
 • Bronkoskopi med BAL undersøkelser
  • Hvis bronkoskopi ikke er mulig, kan skyllevæske fra svelget brukes
  • PCR analyser
  • Grocott / Giesma / Immunfluoresens -farginger er mindre aktuelle alternativer

Differensialdiagnoser (lignende sykdommer)

Behandling

 • Bactrim 15-20mg / kg / dag fordelt på fire dose hos voksne med normal nyrefunksjon. Redusert nyrefunksjon: GFR 10-50: lavere dose, for eksempel 1/4 av vanlig dose. Alterantiv er Atovaquon, clindamycin + primaquin, dapson + trimetoprim
 • Legge til Prednisolon 40mg x 2 de første 5 dager

Pneumocystis profylakse / Pneumocystis jiroveci forebygging

 1. Profylaktisk (forebyggende) behandling mot Pneumocystis jiroveci ved
  • Immunsupprimerende behandling med for eksempel
   • Cyclofosfamid (Sendoxan)
   • Rituximab (MabThera)
    • Pasienter med ANCA vaskulitt (GPA, MPA, EGPA) er spesielt utsatt
   • Prenisolon: Høye doser (mer enn 30mg/dag) over mer enn 4 uker
   • Ved kjent lungesykdom og immundempende behandling

Flere alterantiver, hvorav alternativ 1 er mest brukt:

 1. Bactrim / Trimetoprim Sulfa (cotromoxasol) (enten 2 tabl tre dager i uken eller 1 tabl daglig)
 2. Ved sulfa-allergi er Dapson 50mg x 1 et alternativ (utenfor godkjent indikasjon)
  • Også Dapson inneholder en sulfakomponent og allergi er mulig
 3. Et alternativ er Pentamidin inhalasjoner for eksempel 300mg hver 4. uke. Imidlertid er det bivirkningsrisiko som tilsier nøye oppfølging
 4. Atovaquon 1500mg/dag har indikasjonen i USA, men er svært kostbar
 5. Pentamidin inhalasjoner 300mg hver 4. uke

Prognose

 • Alvorlig infeksjon
 • Dødelighet
  • 30-60% (ikke HIV)
  • 10-20% (ved HIV indeksjon)

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden