Pneumocystis pneumoni (PCP, lungebetennelse)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Definisjon

Pneumocystis carinii/jiroveci er en sopp som gir infeksjon i lunger, særlig i lungenes nedre deler

Sympomer

 • Tørrhoste
 • Kortpustethet
 • Vekttap
 • Nattesvette
 • Debut etter behandling med Prednisolon mer enn 15-20mg/d, MabThera eller Sendoxan

Diagnose

Differensialdiagnoser (lignende sykdommer)

Behandling

 • Bactrim 15-20mg / kg / dag fordelt på fire dose hos voksne med normal nyrefunksjon. Redusert nyrefunksjon: GFR 10-50: lavere dose, for eksempel 1/4 av vanlig dose.

Profylakse

 • Ved immunsupprimerende behandling med for eksempel Sendoxan eller MabThera
  • Bactrim / trimetoprim Sulfa (enten 2 tabletter to dager i uken eller 1 tabl daglig så lenge Sendoxan eller MabThera gis
   • OBS! Interaksjon med Methorexate
  • Ved sulfa-allergi er Dapson 50mg x 1 et alternativ

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm