Pneumocystis pneumoni (PCP, lungebetennelse) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button


Definisjon

Pneumocystis carinii/jiroveci er en sopp som gir infeksjon i lunger, særlig i lungenes nedre deler

Sympomer

 • Tørrhoste
 • Kortpustethet
 • Vekttap
 • Nattesvette
 • Debut etter behandling med Prednisolon mer enn 15-20mg/d, MabThera eller Sendoxan

Diagnose

Differensialdiagnoser (lignende sykdommer)

Behandling

 • Bactrim 15-20mg / kg / dag fordelt på fire dose hos voksne med normal nyrefunksjon. Redusert nyrefunksjon: GFR 10-50: lavere dose, for eksempel 1/4 av vanlig dose.

Pneumocystis jiroveci forebygging

 • Profylaktisk (forebyggende) behandling mot Pneumocystis jiroveci ved immunsupprimerende behandling med for eksempel Sendoxan eller MabThera
  • Bactrim / Trimetoprim Sulfa (enten 2 tabl tre dager i uken eller 1 tabl daglig)
  • OBS! Interaksjon med Methorexate
  • Ved sulfa-allergi kan Dapson 50mg x 1 være et alternativ
   • Også Dapson inneholder en sulfakomponent og allergi er mulig
   • Et alternativ er Pentamidin inhalasjoner for eksempel 300mg hver måned. Imidlertid er det bivirkningsrisiko som tilsier nøye oppfølging

 

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden