Pseudomonas og Revmatisk sykdom 1/5 (2)

Share Button

Definisjon

Pseudomonas er en bakterie (P. aeruginosa) som kan forårsake opportunistisk infeksjon i bronchier/lunger, urinveier, sår, øyne eller medføre blodforgiftning (sepsis). Også oppløsninger for kontaktlinser kan være forurenset med pseudomonas. Enkelte pseudomonas er resistente (motstandsdyktige) mot de fleste antibiotika.

 • Infeksjonen medfører ikke revmatiske symptomer, men ved et svekket immunsystem som under immundempende, anti-revmatisk behandling, etter organtransplantasjon eller ved HIV infeksjon, kan infeksjonen bli alvorlig.

Forekomst

 • Bakterien finnes i forurenset vann og annen fuktighet som i varme badebasseng, badekar og varmepumper/aircondition
 • Også kateter til urinblæren og intravenøse veneporter kan være infisert
 • Sårinfeksjon etter kirurgisk inngrep forekommer

Symptomer

 • Lungebetennelse (diffus brocho-pneumoni) sees særlig ved cystisk fibrose
 • Septisk sjokk (oftest ved lavt antall neutrofile leukocytter)
 • Urinveisinfeksjoner oppstår oftest etter kateterisering (sykehus (noskominal) infeksjon)
 • Mage-tarm infeksjon i form av nekrotiserende enterokolitt sees hos for tidlig fødte (premature) barn og ved cancer
 • Hud- og bløtdelsinfeksjon med blødning og nekrose (sort, dødt vev) som sårinfeksjon etter brannskader
 • Ytre øregang angripes (ekstern otitt)
 • Skjelett-infeksjon (Osteomyelitt), særlig på føtter etter trykk-sår.

Behandling

 • Infiserte katetre og andre årsaker må fjernes
 • Tidlig antibiotika behandling
 • Ved valg av antibiotika (eventuelle kombinasjoner) as hensyn til risiko for resistens
 • Vurder råd fra infeksjonsmedisinsk ekspertise

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden