Pseudomonas og Revmatisk sykdom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Pseudomonas er en bakterie (P. aeruginosa) som kan forårsake opportunistisk infeksjon i bronchier/lunger, urinveier, sår, øyne eller medføre blodforgiftning (sepsis). Også oppløsninger for kontaktlinser kan være forurenset med pseudomonas. Enkelte pseudomonas er resistente (motstandsdyktige) mot de fleste antibiotika.  Infeksjonen medfører ikke revmatiske symptomer, men ved et svekket immunsystem som under immundempende, anti-revmatisk behandling, etter organtransplantasjon eller ved HIV infeksjon, kan infeksjonen bli alvorlig.

Forekomst

 • Bakterien finnes i forurenset vann og annen fuktighet som i varme badebasseng, badekar og varmepumper/aircondition
 • Også kateter til urinblæren og intravenøse veneporter kan være infisert
 • Sårinfeksjon etter kirurgisk inngrep forekommer

Symptomer

 • Lungebetennelse (diffus brocho-pneumoni) sees særlig ved cystisk fibrose
 • Septisk sjokk (oftest ved lavt antall neutrofile leukocytter)
 • Urinveisinfeksjoner oppstår oftest etter kateterisering (sykehus (noskominal) infeksjon)
 • Mage-tarm infeksjon i form av nekrotiserende enterokolitt sees hos for tidlig fødte (premature) barn og ved cancer
 • Hud- og bløtdelsinfeksjon med blødning og nekrose (sort, dødt vev) som sårinfeksjon etter brannskader
 • Ytre øregang angripes (ekstern otitt)
 • Skjelett-infeksjon (Osteomyelitt), særlig på føtter etter trykk-sår.

Behandling

 • Infiserte katetre og andre årsaker må fjernes
 • Tidlig antibiotika behandling
 • Ved valg av antibiotika (eventuelle kombinasjoner) as hensyn til risiko for resistens
 • Vurder råd fra infeksjonsmedisinsk ekspertise

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden