Q-feber og Revmatisk sykdom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button
Q-feber

Q-feber med mykotisk aneurisme. Barten DGS, 2013. CC BY 2.0

Definisjon

Bakterie-infeksjon forårsaket av Coxiella burnetii som angriper både dyr og mennesker. Q-feber er svært sjelden i Norge. Tilfeller har forekommet etter smitte i utlandet. Sykdommen forekommer på alle kontinenter med utbrudd i flere europeisk land, inklusiv Frankrike og Nederland. Husdyr som storfe, sau, geit, hund og katt kan være bærere av bakterien og smitte mennesker. En sjelden gang kan smitte overføres via flåttbitt. Inkubasjonstiden er 9-40 dager.

 • Infeksjonen kan en sjelden gang medføre utposning på hovedpulsåren (aneurisme). Dette kan forveksles med revmatisk betennelse (inflammatorisk aorta aneurisme)
 • Revmatiske symptomer kan være muskelsmerter (myalgi)
 • Personer med et svekket immunsystem som under immundempende, anti-revmatisk behandling, etter organtransplantasjon eller ved HIV infeksjon, kan få alvorlig infeksjon

Symptomer

Akutt symptomdebut

 • Influensa-symptomer
 • Høy feber
 • Leverbetennelse (Hepatitt)
  • Høye leverenzymer
  • Lungebetennelse (Pneumoni)
 • Muskelsmerter (myalgi)

Kronisk Q-feber

Personer med nedsatt immunsystem, hjerteklaff-feil eller graviditet er utsatt for å utvikle kronisk Q-feber

Diagnosen

 • Antistoff i blodprøver
  • Påvises 1-2 uker etter smitte
  • Bakterie- DNA kan påvises (Det norske Folkehelseinstituttet)

Behandling

En rekke antibiotika er effektive. Behandlingen bør styres av spesialist i infeksjonssykdommer.

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden