Toxoplasmose og Revmatisk sykdom 5/5 (1)

Share Button

Toxoplasmose (Parasitt: Toxoplasma gondii) ICD-10 B58

Definisjon

Toksoplasmose er en parasitt-sykdom forårsaket av Toxoplasma gondii. Influensa-lignende symptomer og hevelse i lymfeknuter. Infeksjon under svangerskap kan medføre fosterskade.

  • Ved svekket immunsystem som kan forekomme under behandling med immundempende medikamenter mot revmatisk sykdom, kan toksoplasmose i sjeldne tilfeller forårsake alvorlige komplikasjoner

Smitte

Infeksjon via katter, rått kjøtt (særlig lam). Avføring (fekal) smitte via urene hender.

Symptomer

Infeksjon i svangerskap

Kan føre til infeksjon hos den nyfødte (“kongenital toksoplasmose”). Den nyfødte kan få encefalitt (hjernebetennelse), blindhet og deformitet av nesen

Latent toksoplasmose

Friske personer blir ikke alvorlig syke, men er latente bærere

  • Kutan toksoplasmose
  • IgG antistoff etter 1-2 uker med maksimalt etter 1-2 måneder
  • IgM ikke spesifikk. Normaliseres etter få måneder

Behandling

  • Trimetoprim-Sulfa

Profylakse

  • Unngå eksponering
  • Vurdere Trimetoptim-Sulfa hvis CD4 tall er mindre enn 200 (ved HIV infeksjon)

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 4 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden