Toxoplasmose og Revmatisk sykdom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Toxoplasmose (Parasitt: Toxoplasma gondii) ICD-10 B58

Definisjon

Toksoplasmose er en parasitt-sykdom forårsaket av Toxoplasma gondii. Influensa-lignende symptomer og hevelse i lymfeknuter. Infeksjon under svangerskap kan medføre fosterskade. Ved svekket immunsystem som kan forekomme under behandling med immundempende medikamenter mot revmatisk sykdom, kan toksoplasmose i sjeldne tilfeller forårsake alvorlige komplikasjoner.

Smitte

Infeksjon via katter, rått kjøtt (særlig lam). Avføring (fekal) smitte via urene hender.

Symptomer

Infeksjon i svangerskap

Kan føre til infeksjon hos den nyfødte (“congenital toksoplasmose”). Den nyfødte kan få encefalitt (hjernebetennelse), blindhet og deformitet av nesen

Latent toksoplasmose

  • Friske personer blir ikke alvorlig syke, men er latente bærere
  • Kutan toksoplasmose
  • IgG antistoff etter 1-2 uker med maksimalt etter 1-2 måneder
  • IgM ikke spesifikk. Normaliseres etter få måneder

Behandling

  • Trimetoprim sulfa

Profylakse

  • Unngå eksponering
  • Vurdere Trimetoptim-Sulfa hvis CD4 tall er mindre enn 200 (ved HIV infeksjon)

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden