Toxoplasmose (parasitt sykdom) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Toxoplasmose (Parasitt: Toxoplasma gondii) ICD-10 B58

Definisjon

Parasittsykdom forårsaket av Toxoplasma gondii. Influensa-lignende symptomer og hevelse i lymfeknuter. Infeksjon under svangerskap kan medføre fosterskade

Smitte

Infeksjon via katter, rått kjøtt (særlig lam). Fekal smitte via urene hender.

Symptomer

 • Akutt stadium
  • Influensa-lignende
  • Hovne lymfeknuter
 • Muskelsmerter som varer over måneder
  • Encefalitt (hjernebetennelse)
  • Øyesykdom (nekrotiserende retino-chondritt)

Infeksjon i svangerskap kan føre til infeksjon hos den nyfødte (“congenital toxoplasmose”). Den nyfødte kan få encefalitt (hjernebetennelse), blindhet og deformitet av nesen

Latent toxoplasmose

 • Friske personer blir ikke alvorlig syke, men er latente bærere
 • Kutan toxoplasmose
 • IgG antistoff etter 1-2 uker med maksimalt etter 1-2 mnd
 • IgM ikke spesifikk. Normaliseres etter få mnd

Behandling

 • Trimetoprim sulfa

Profylakse

 • Unngå eksponering
 • Vurdere Trimetoptim-Sulfa hvis CD4 tall er mindre enn 200 (ved HIV infeksjon)

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden