Zika virus og Revmatisk sykdom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

zika2

1)By Muhammad Mahdi Karim (www.micro2macro.net) Facebook Youtube - Own work, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11185617
2)By Beth.herlin - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46867814

Zika virus – infeksjon

Definisjon

Virusinfeksjon som overføres til mennesker via myggstikk, hovedsakelig via Aedes-mygg. Kan antakelig smitte også via seksuell kontakt og via blodoverføring. En må regne med at personer med svekket immunsystem, som ved immundempende behandling for revmatiske sykdommer, kan få et mer alvorlig sykdomsforløp. Leddsmerter og muskelsmerter en del av sykdomsbildet.

Utbredelse av Zika virus

Afrika, Asia og Latin-Amerika (stort utbrudd i Brasil)

Symptomer

Revmatiske symptomer

Svangerskap og Zika virus

 • Det foreligger  økt risiko for fosterskade (mikrocephali) dersom en gravid blir infisert, særlig i førte 1/3 av svangerskapet
 • En studie av 442 smittede gravide viste at 6% fødte barn med skader etter Zikavirus-infeksjon (referanse: Honein MA, 2017)
  • Alle med skadede barn var smittet i svangerskapets første tre måneder
  • Risikoen for fosterskade er uavhengig av om den gravide har symptomer på infeksjon eller er smittet uten å merke symptomer
 • Fosterskadene omfatter hjerneskader, mikrocefali (lite hode) og fosterdød (referanse: Brasil P, 2016)
 • Medført zikasyndrom kan defineres (referanse: Hoen B, 2018)
  • Alvorlig mikrocefali
  • Spesielle hjernemisdannelser
  • Forandringer i øyet (netthinnen)
  • Ledd-misdannelser (som klumpfot)
  • Spastisitet
 • På grunn av epidemien fra 2016 har helsemyndighetene i flere sør-amerikanske land bedt kvinner utsette å bli gravide til 2018 eller senere

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden