Zika virus Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

zika2

1)By Muhammad Mahdi Karim (www.micro2macro.net) Facebook Youtube - Own work, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11185617
2)By Beth.herlin - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46867814

Zika virus – infeksjon

Definisjon

Virusinfeksjon som overføres til mennesker via myggstikk, hovedsakelig via Aedes-mygg. Kan antakelig smitte også via seksuell kontakt og via blodoverføring

Utbredelse av Zika virus

Afrika, Asia og Latin-Amerika (stort utbrudd i Brasil)

Symptomer

Svangerskap og Zika virus

 • Det foreligger  økt risiko for fosterskade (mikrocephali) dersom en gravid blir infisert, særlig i førte 1/3 av svangerskapet
 • En studie av 442 smittede gravide viste at 6% fødte barn med skader etter Zikavirus-infeksjon (Honein MA, 2017)
  • Alle med skadede barn var smittet i svangerskapets første tre måneder
  • Risikoen for fosterskade er uavhengig av om den gravide har symptomer på infeksjon eller er smittet uten å merke symptomer
 • Fosterskadene omfatter hjerneskader, mikrocefali (lite hode) og fosterdød (Brasil P, 2016)
 • Medført zikasyndrom kan defineres (Hoen B, 2018)
  • Alvorlig mikrocefali
  • Spesielle hjernemisdannelser
  • Forandringer i øyet (netthinnen)
  • leddmisdannelser (som klumpfot)
  • Spastisitet
 • På grunn av epidemien fra 2016 har helsemyndighetene i flere søramerikanske land bedt kvinner utsette å bli gravide til 2018 eller senere

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden