Opsumit (macitentan) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Opsumit (marcitentan) tabletter 10 mg

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Opsumit inneholder macitentan og er tabletter mot for høyt trykk i lungearterien (pulmonal arteriell hypertoni/PAH). Dette er en komplikasjon som ved revmatiske sykdommer oftest ses ved systemisk sklerose (sklerodermi).

Tablettene virker ved å hemme endotelreseptor og er dermed en endotel reseptor antagonist (ERA).

Før behandlingsstart

Opsumit skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, for eksempel hvis ALAT er mer enn 3 ganger over normalgrensen.

For å vurdere effekt (etter for eksempel 3 måneders behandling) er et målinger ved utgangspunktet og et ønsket, definert behandlingsmål viktig.

Svangerskap og amming

Opsumit skal ikke brukes under svangerskap (fertile kvinner må bruke sikre prevensjonsmetoder). Vennligst les informasjon om svangerskap ved revmatiske sykdommer på separat side her

Dosering

Doseringen er vanligvis 10 mg tablett en gang daglig

Resept

  • Opsumit er et kostbart medikament og forskrives av spesialist og på på H-resept

Bivirkninger

Bivirkninger er vanlig, og risikoen må sammenholdes med indikasjonen for behandlingen. Vanlige bivirkninger:

  • Væskeansamling i kroppen (ødem)
  • Lav blodprosent (anemi), Lavt antall hvite blodlegemer og blodplater
  • Diare
  • Noen opplever nesetetthet
  • Hodepine

Kontroller og oppfølging

Legeundersøkelser etter behandlingsstart skal utelukke tegn til bivirkninger som inkluderer tegn til leverskade, fallende hemoglobin og om virkningen er som ønsket. Senere legen fortløpende vurdere om behandlingen skal fortsett

For mer informasjon anbefales Felleskatalogen.no


-Medikamenter mot revmatiske sykdommer

Bindevevssykdommer.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden