Orisild Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Orisild (sildenafil) tabletter 20mg

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Orisild inneholder sildenafil som også er virkestoffet i Revatio og Viagra. I revmatologien brukes Orisild tabletter mot for høyt trykk i lungearterien (pulmonal arteriell hypertoni/PAH) og (utenfor godkjent indikasjon) for å bedre sår på fingre (digitale ulcera). Dette er komplikasjoner som ses ved systemisk sklerose (sklerodermi).

Tablettene virker ved å hemme enzymet cGMP-spesifikk fosfodiesterase type 5 (PDE5-hemmer).

Før behandlingsstart

Orisild skal ikke brukes samtidig med nitroglyserin (som tas mot angina pectoris), ikke ved alvorlig leversykdom, betydelige plager med lavt blodtrykk, nylig slag eller hjerteinfarkt.

Orisild kan øke blødningsrisiko ved samtidig bruk av Marevan  

For å vurdere effekt (etter for eksempel 3 måneders behandling) er et målinger ved utgangspunktet og et ønsket, definert behandlingsmål viktig.

Svangerskap og amming

Orisild skal ikke brukes under svangerskap (fertile kvinner må bruke sikre prevensjonsmetoder). Vennligst les informasjon om svangerskap ved revmatiske sykdommer på separat side her

Dosering

Doseringen hos voksne er vanligvis 20 mg tablett morgen, middag og kveld

Resept

 • Orisild forskrives av spesialist og på  H-resept

Bivirkninger

Bivirkninger er vanlig, og risikoen må sammenholdes med indikasjonen for behandlingen. Vanlige bivirkninger:

 • Rødme
 • Muskelsmerter
 • Smerter i ben og armer
 • Lav blodprosent (anemi), Lavt antall hvite blodlegemer og blodplater.
 • Diare
 • Munntørrhet
 • Feber
 • Nattesvette
 • Håravfall
 • Svimmelhet
 • Angst

Kontroller og oppfølging

Legeundersøkelser etter behandlingsstart skal utelukke tegn til bivirkninger og deretter om virkningen er som ønsket. Senere legen fortløpende vurdere om behandlingen skal fortsett. Avlutte behandlingen (seponering) bør gjøres gradvis.

For mer informasjon anbefales Felleskatalogen.no


-Medikamenter mot revmatiske sykdommer

Bindevevssykdommer.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden