Svangerskapsosteoporose Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

By Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013. - OpenStax College, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30017601

Svangerskap og osteoporose

Definisjon

Osteoporose (benskjørhet) relatert til svangerskap er en sjelden, men velkjent tilstand. Oftest rammes ellers friske kvinner i siste del av svangerskap eller under perioden når de ammer.

Sykdomsårsak

  • I løpet av svangerskapet krever oppbygging av fosterets skjelett at store mengder kalsium (kalk) overføres fra den gravides skjelett
  • Melkeproduksjon ved amming tapper kvinnen for kalsium
  • Det er likevel uklart hvorfor enkelte kvinner utvikler alvorlig osteoporose relatert til svangerskap

Symptom

Medisinske undersøkelser og diagnose

Behandling

  • Kalsium og D-vitamin kan brukes i hele svangerskapet og under amming
  • Alendronat tabletter brukes ofte mot osteoporose, men skal ikke brukes under svangerskap og amming
  • Teriparatide (Forsteo) kan bidra til oppbygging av skjelettet, men skal ikke brukes under svangerskap eller amming

Prognose

  • Ved nye svangerskap forekommer nye brudd hos omtrent en av tre.

Litteratur

 

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden