Perikarditt / hjertepose betennelse og Revmatisk sykdom 4.33/5 (3)

Share Button
Chest X-ray. A: chest X-ray shows patchy consolidation with multiple nodular densities in both the lower lung fields and cardiomegaly. B: chest X-ray following treatment with steroids shows improving consolidation and cardiomegaly.

Perikarditt ved SLE (Lupus) . Forstørret hjerte og fortetninger i lunger (A). Normalt etter behandling (B). Park KT, 2011. CC BY NC 3.0

Definisjon

Perikarditt medfører oftest økt væske i hjerteposen (perikard) og kan være en komplikasjon til enkelte revmatiske sykdommer. Ubehandlet kan perikarditt hemme hjertets aktivitet og utvikle alvorlige komplikasjoner. Vanligvis er et væsken eksudat som inneholder fibrin.

Symptomer

Smerter i brystet som lindres ved å sitte oppe. Smertene kan stråle ut til skuldre og rygg

 • Feber
 • Sykdomsfølelse
 • Høy CRP i blodprøver

Sykdomsårsaker

Infeksjon

Bakterier

Behandling: Bakenforliggende infeksjon behandles

Virus

Behandling: Bakenforliggende infeksjon behandles

Autoimmun revmatisk sykdom

Behandling: Bakenforliggende sykdom behandles

Autoinflammatoriske / Periodiske febersyndromer

Behandling

Post-kardial skade

 • Etter hjerteinfarkt (Dressler syndrom)
 • Etter hjertekirurgi og andre inngrep på hjertet

Forløp av akutt perikarditt

 • Hjertemuskel sykdom (15%)
 • Hjerte-tamponade (1-2%
 • Tilbakevendende (15-30%)
  • Gjentatte tilbakefall (6%)
 • Konstruktiv perikarditt
  • Reversibel
  • Kronisk (1-2%)

Referanse: Cremer, 2016

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden