ACR/EULAR kriterier for diagnose av revmatoid artritt (2010) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

ACR/EULAR  klassifikasjonskriterier for revmatoid artritt (2010)

Symptom varighet (rapportert av patient)                                       Poeng

 • Mindre enn 6 uker                                                                                  0
 •  6 uker eller mer                                                                                      1            

Leddmanifestasjon                                                                                     Poeng

 • 1 Stort ledd                                                                                                0
 • 2-10 store ledd                                                                                          1
 • 1-3 små ledd (med eller uten manifestasjon i store ledd)               2
 • 4-10 små ledd (med eller uten manifestasjon i store ledd)             3
 • Mer enn 10 ledd (minst 1 lite ledd)                                                      5

 Serologiske antistoff                                                                                 Poeng

 • RF- og CCP-                                                                                                 0
 • Lav RF+ eller CCP+                                                                                   2
 • Høy RF+ eller CCP+                                                                                   3

Akutt fase reaktanter (SR og CRP)                                                         Poeng     

 • Normal SR eller CRP                                                                                 0
 • Unormal SR eller CRP                                                                               1

RF: revmatoid faktor. CCP: anti-syklisk citrullinert peptid. SR: Senkningsreaksjon. CRP: C-reactivt protein. Lav RF eller CCP: < 3 x øvre grense for referanseområdet.  Høy: mer enn  3 x øvre grense for referanseområdet

Krav: pasienten har minst 1 hovet ledd, og tilstanden kan ikke bedre forklares av annen tilstand.  Score på minst 6 poeng kreves for sikker diagnose av revmatoid artritt.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden