ACR/EULAR kriterier for diagnose av revmatoid artritt (2010) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

ACR/EULAR  klassifikasjonskriterier for revmatoid artritt (2009)

Symptom varighet (rapportert av patient)                                               Poeng

 • Mindre enn 6 uker                                                                                      0
 • Mer enn 6 weeks                                                                                        1

Leddmanifestasjon                                                                                     Poeng

 • 1 Strot ledd                                                                                                 0
 • 2-10 strore ledd                                                                                          1
  • 1-3 små ledd (med eller uten manifestasjon i store ledd)                  2
 • 4-10 små ledd (med eller uten manifestasjon i stroe ledd)                         3
 • Mer enn 10 ledd (minst 1 lite ledd)                                                              5

Serologiske antistoff                                                                                                                                                                                                              Poeng

 • RF- and CCP-                                                                                             0
 • Lav RF+ or CCP+                                                                                        2
 • Høy RF+ or CCP+                                                                                       3

Akutt fase reaktanter (SR og CRP)                                                                                                                                                                                              Poeng

 • Normal SR eller CRP                                                                                  0
 • Unromal SR eller CRP                                                                                1

RF: rheumatoid faktor.  CCP: anti-citrullinert citric peptid.  SR: Senkningsreaksjon.  CRP: C-reactivt protein.  Lavt: < 3 x øvre grense for referanseområdet.  Høyt : mer enn  3 x øvre grense for referanseområdet

Krav: patienten har minst 1 hovet ledd joint, og tilstanden kan ikke bedre forklares av annen tilstand.  Score på minst 6 poeng kreves for sikker diagnose av revmatoid artritt.

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden