Differensialdiagnoser ved Revmatoid Artritt 4.25/5 (4)

Share Button

Sykdommer som ligner leddgikt (RA)

Artrose

 • Normale blodprøver

Borrelia artritt

 • Ofte kne-ledd, ikke symmetrisk affeksjon, CCP antistoff. Borrelia-tester slår ut

Fibromyalgi

 • Utbredte smerter, ikke tydelige hevelser, normale blodprøver

Hemokromatose

 • Færre angrepne ledd, høy hemoglobin (blodprosent) og veldig høyt jernlager (ferritin)

Lupus (Systemisk lupus erythematosus, SLE)

 • Ikke a-CCP, men ANA er tydelig forhøyet, utslett

MCTD (mixed connective tissue disease)

Multisentrisk Retikulohistiocytose

 • Sjelden sykdom
 • Knuter under huden (histiocytter/makrofager)
 • Artritt i PIP- og DIP-ledd

Nevropati 

 • Sykdom i nervesystemet, nummenhet, smerter eller redusert følelse, oftest i føtter. Normale Blodprøver (sjekk B12-vitaminer i blodprøve). Kan forekomme ved andre revmatisk sykdommer, særlig vaskulitt

Pachydermodactyly

 • Fibromatose med hovne ledd, typisk mellom-ledd (PIP) i fingre

Polymyalgia revmatika

 • Høyere alder
 • Brå start
 • Sjelden leddhevelser
 • Ikke CCP antistoff

Psoriasisartritt

Sarkoidose (med hovne ledd)

 • Typiske lungeforandringer, ikke a-CCP

Septisk artritt

Stoffskifte, lavt (hypotyreose)

 • Normale blodprøver utenom stoffskifteprøver (f-T4 er lav, TSH er høy)

Urinsyregikt

 • Ikke CCP antistoff i blod
 • Høy Urinsyre
 • Urinsyrekrystaller i leddvæske

Virusinfeksjoner

Tilbake til Revmatoid artritt


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden