Journalskriving, stikkord/sjekkliste, Revmatoid artritt (RA)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Diagnosen er basert på

 • Symptomer og medisinske undersøkelser
  • Artritt (radiologisk påvist erosjoner?)
   • Små ledd: fingre, håndledd, tær, kjeveledd
   • Store ledd: Skuldre, albuer, hofter knær, ankler
  • Høye verdier av ACPA (anti-CCP-antistoff)
  • Høye verdier for CRP og blodsenkningsreaksjon (SR)
  • Symptomer med varighet i minst 6 uker

Sykehistorie

 • Famile-belastning (første grad slekt = foreldre, søsken, barn)
 • Tilkommet leddsmerter, leddstivhet følelsen av hevelser, særlig i fingre (ringer passer ikke lenger, redusert gripeevne), tær (“går på puter”), håndledd og ankler
 • Stivhet i ledd, særlig om morgenen 1-2 timer før det blir bedre
 • Blodprøvesvar: Forhøyet CRP, blodsenkningsreaksjon (SR), trombocytose, anti-CCP antistoff (ACPA)
 • Nakkesmerter
  • Artritt i atlanto-aksial ledd
 • Lungesymptomer
  • Dyspne ved fysisk belastning
  • Tørrhoste
 • Osteoporose (lanvarig kortikosteroid-bruk)
  • Kompresjonsbrudd i columna, andre frakturer
 • Hudsymptomer
  • Revma knuter
  • Eksem
  • Ekkymoser (kortikosteroid indusert)
  • Vaskulitt

Årsak til konsultasjonen nå

 • Planlagt kontroll
  • Sykdomsaktivitet
  • Sykdomsprogresjon
  • Toleranse for medikamenter
 • Ny medikasjon (hvorfor?)
 • Sykdomskomplikasjon (ledd, indre organer)
 • Rehabilitering

Medikamentliste

 • Medikamentallergier
 • Tobakk (nå, tidligere, aldri)
 • Alkohol, andre rusmidler

Klinisk undersøkelse

 • Hovne ledd (artritt)
  • Spole-formet hevelse i fingres PIP
  • Hevelse over MCP (“knokene”)
  • Smerter ved trykk på tvers over tær (MTP-ledd)
  • Økt varme i huden over leddene (særlig knær og ankler)
  • Hydrops (“vann”) i knær
  • Redusert ekstensjon i albuer
   • Antall grader som mangler på full ekstensjon
  • Redusert evne til å gape (Kjeveledd)
   • Antall cm avstand mellom fortenner ved maksimal gaping
   • Kjeve deviasjon (mot den affiserte siden)
  • Knytte defisit (fingertupper kommer ikke inn mot håndflaten)
  • Smerter ved beveglese til ytterstillingene (håndledd, skuldre)
 • Kontrakturer (manglende aktiv og passiv ekstensjon)
  • Ledd deformiteter (etter langvarig sykdom)
 • Revmatoide knuter
  • Oftest lokalisert på strekkside av albuer, fingre, i lunger hos aCCP positive
  • Negle infarkter (vaskulitt)
 • Øye affeksjon
  • Episkleritt
  • Skleritt
  • Sicca (tørrhet)
 • Lungeforandringer
  • Pleuravæske
  • Noduli
  • Fibrose
  • OBS! Behandling med Methotrexate og TNF-hemmere kan forårsake lungesykdom

Radiologiske undersøkelser

 • Ultralyd eller MR undersøkelser kan vise tidlige forandringer i ledd
 • Røntgen eller CT undersøkelser av lunger kan påvise lungemanifestasjoner
 • Ultralyd av abdomen bør gjøres dersom mistenkt hepatosplenomegali (ved Feltys syndrom eller LGL syndrom)

Blodprøver

 • CRP og blodsenkings reaksjon (SR) er forhøyet hos de fleste med RA
 • CCP antistoff (ACPA) forekommer hos de fleste
  • “Revma-faktor” er ikke spesifikk

Vurder differensialdiagnoser

Alvorlig sykdomsforløp / dårlig prognose

 • Høye inflammasjonsparametere
 • Høyt antall hovne ledd
 • Høye verdier av CCP antistoff (ACPA)
 • Tidlige erosjoner
 • Dårlig behandlings respons på to eller flere DMARD

Revmatoid artritt (Bindevevssykdommer.no)

Palm