Graviditet ved RA / leddgikt og JIA, barneleddgikt 2/5 (1)

Share Button

Revmatoid artritt (RA, leddgikt) og juvenil artritt (JIA, barneleddgikt)

Revmatoid artritt (RA) angriper oftest kvinner (ca. 60%) og er vanlig hos yngre som ønsker å bli gravide. Også juvenil artritt (JIA) rammer oftest kvinner og sykdommen er fortsatt aktiv i voksen alder hos en del.

  • Evnen til å bli gravid er vanligvis ikke påvirket av sykdommene, men svangerskap bør gjennomføres når sykdommene er i rolig fase. Behovet for medikamenter er da minst
  • Ikke alle medikamenter kan brukes rett før eller under svangerskap (se egen side via lenke nedenfor)
  • Ofte er leddsykdommene er rolig i løpet av svangerskapet (60-75% opplever bedring). Likevel vil 20-30% av gravide med revmatoid artritt får økte symptomer også under svangerskapet og behov for medisinsk behandling
  • De fleste kan føde på vanlig, vaginal måte. Unntak hvis en har sterkt angrepne hofteledd eller hofteproteser
  • Etter fødsel (uker-måneder) blir sykdommene mer aktive (blusser opp) hos mellom 20 og 45 %. Det gjelder særlig dem som hadde aktiv leddsykdom i starten av graviditeten
    • Avtale med revmatolog bør planlegges
  • Leddgikt debuterer neppe vanligere etter fødsel (referanse: Wallenius M, 2010). (Men kjent RA blusser oftere opp)
  • Arveligheten av RA og JIA er såpass liten at spesiell oppfølging av barn ikke anbefales

Litteratur


Egen side om graviditet ved revmatisk sykdom her

Egen side om Revmatoid artritt (Leddgikt) her

Egen side om Revmatiske sykdommer hos Barn her


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden