Henvisning til spesialist, Sjøgrens syndrom

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Viktigst

 • Hva er grunnlaget for mistanke om Sjøgrens sykdom?
 • Må pasienten prioriteres raskt (Rett til helsehjelp)?
 • Behov for supplerende undersøkelser før konsultasjon?

Ved usikker diagnose: Vennligst se sjekkliste for medisinske undersøkelser her

 • De fleste (mer enn 90%) med Sjøgrens syndrom er kvinner
 • Alle (nesten) har subjektiv tørrhet (sicca-fenomener) i øyne og munn
 • De fleste har antistoff SSA/Ro i høyt titer i serum
 • I høy alder (mer enn 80 år) har ca 40% tørrhet av annen årsak (aldersbetinget degenerasjon av eksokrine kjertler, medikamenter)

Henvisning til revmatolog

Sykehistorie

 • Symptomdebut (omtrentlig tidspunkt)
 • Daglig tørrhet (sicca)?
  • Begge øyne (“følelse av sand i øyne”)
   • Bruker “kunstig tårevæske” daglig?
   • Øyelegevurdering (?)
    • Resultat av øyelegevurdering
  • Munn: Dårlig tannstatus
  • Genitalia med tørrhet
 • Leddsmerter (artralgi)
 • Leddhevelser (artritt)
 • Muskelsmerter (noen har lett myositt med økt CK i serum)
 • Generell tretthet (til tross for mye søvn, “fatigue”)
  • Økt søvnbehov
 • Opplevd hovne parotis kjertler (“kusma som voksen”)
 • Tidligere lymfom (non-Hodkin lymfom kan være relatert til Sjøgrens syndrom)

Medisinske Undersøkelsesfunn

 • Påvirket allmenntilstand
 • Røde, irriterte øyne
 • Tørre munnslimhinner
  • Oral candida
  • Dårlig tannstatus
 • Artritt
 • Eksantem
 • Antistoff i serum
  • ANA med undergrupper (titer nivå)
   • SSA/Ro
   • SSB/La
 • Annet: Ofte forhøyet serum IgG og blodsenkningsreaksjon (SR)

Differensialdiagnoser her

 • Et lite utvalg av lignende symptomer

  • Aldersbetinget tørrhet (degenerasjon av eksokrine kjertler)
  • Tidligere strålebehandling mot ansikt/hals (påvirker spyttkjertler og gir tørrhet)
 • Tidligere

Disse sykdommene medfører ofte tørrhet og er vanligvis eksklusjonsdiagnose

Medikamenter som kan gi tørrhet

 • Antidepressiva
 • Beta-blokker
 • Diuretika
 • Antihistaminer
 • Anticholinerge parkinsonmidler

Pasienter bosatt i Oslo

Sjøgrens Syndrom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm