Klassifikasjonskriterier Sjøgrens 4.29/5 (17)

Share Button

ACR/EULAR kriterier 2016 (Shiboski CH, 2016)

Baseres på personer med tørrhet og/eller tilsvarende Sjøgren-suspekte symptomer*

 • Fokus-score ved biopsi minst =1.0 foci/4 kvadrat mm      3 poeng
 • Positiv anti-SSA (Ro) antistoff:                                               3 poeng
 • Farge-score /horhinner minst 5 i minst ett øye (eller van Bijsterveld score minst 4):                                                                          1 poeng
 • Schirmers test 5mm/5 min eller lavere, minst ett øye:    1 poeng
 • Ustimulert sialometri 0,1ml/min = 1,5ml/15min:              1 poeng
 • Minst 4 poeng=Sjøgrens syndrom
  • I praksis må enten anti-SSA/Ro eller positiv vevsprøve foreligge

*Minst ett positivt svar på følgende 5 spørsmål:

 1. Har du hatt daglig, vedvarende plagsomme tørre øyne i minst tre måneder?
 2. Har du hatt gjentakende følelse av sand eller grus i øynene?
 3. Bruker du kunstig tårevæske minst tre ganger daglig?
 4. Har du hatt daglig følelse av tørr munn i minst tre måneder?
 5. Må du ofte drikke for å svelge tørre matvarer?

Klassifikasjonskriterier som ofte også brukes for diagnose:

US/EU-krit. (referanse: Vitali, C, 2002): 4 av 6 hvorav punkt 4. eller punkt 6 er obligatoriske:

 1. Minst ett typisk øye –symptom (daglig tørrhet)
 2. Minst ett typisk munn symptom (daglig tørrhet)
 3. Schirmers test, Rose-Bengal eller farging positiv hos øyelege
 4. Leppebiopsi (fokusscore ≥1, det vil si minst 50 lymfocytter/4mm2)
 5. Sialometri positiv
 6. anti-SSA/Ro eller anti-SSB/La til stede i blodprøver

Tidligere stråle-terapi mot hode/hals, Hepatitt C-infeksjon, HIV-infeksjon og bruk av spesielle medikamenter (antikolinerge medikamenter mot Parkinsons sykdom).

Engelsk versjon og referanse her

Sekundært Sjøgrens syndrom

 1. Det må foreligge en systemisk bindevevssykdom (SLE, systemisk sklerose, revmatoid artritt, MCTD, myositt, autoimmun leversykdom, autoimmun thyreoidea-sykdom). I tillegg kreves følgende:
  1. Symptomer på tørre øyne eller munn-tørrhet
  2. To av følgende:
   1. Øye tørrhet påvist ved medisinsk undersøkelser
   2. Typiske forandringer i spyttkjertelbiopsi
   3. Redusert spyttproduksjon ved testing

Foreslåtte kriterier (ACR 2012, Shiboski SC et al Arthritis & Care Vol 64 April 2012 pp 475-487)

Minst 2 av 3:

 1. anti-SSA/Ro og/eller anti-SSB/La eller revma-faktor (RF) eller ANA ≥320 (blodprøve)
 2. Leppebiopsi med fokus-score ≥1 (vevsprøve)
 3. Hornhinneforandring (øyelege) med fargeskår ≥ 3 (forutsatt at øyedråper ikke brukes daglig og eller hornhinnekirurgi siste 5 år)

Eksklusjon: bestråling av hode/hals, Hepatitt C, AIDS, Sarkoidose, Amyloidose, Graft vs host, IgG4-relatert sykdom.

Kriterier for Sjøgrens syndrom 1965-2016

 • Bloch KJ 1965
 • Daniels TE 1975
 • Skopouli FN 1986 (Greske kriterier)
 • Fox RI 1986 (California kriterier)
 • Manthorpe R 1986 (København kriterier)
 • Segerberg-Kottinen 1986
 • Vitali C 1993 (Europeiske kriterier)
 • Vitali C 2002 (ACR/EU kriterier)
 • Fujibayashi T 2004 (Japan kriterier)
 • Shiboski SC 2012 (ACR kriterier)
 • Shiboski SC 2016 (ACR/EULAR kriterier)

Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden