Medisinsk Utredning og Medisinske undersøkelser, sjekkliste for Sjøgrens syndrom

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Diagnosen baseres på

Sykehistorie typisk for Sjøgren?

 • Subjektiv og objektiv sicca symptomer (Øyne: dråper 3x daglig, Schirmers test mindre enn 5mm, munntørr og må drikke til tørr mat, tungen kleber, sialometri mindre enn 1,5ml/15min). Vaginal tørrhet
 • Leddsmerter/hevelser
 • Eksem/purpura
 • Hovne parotis, submandibularis, hovne lymfeknuter på halsen
 • Nyresten (renal tubulær acidose)
 • Utmattet (fatique) tross mye søvn
 • Lungesymptomer (tørrhoste, belastningsdyspne)
 • Anti-SSA(Ro)/SSB(La) antistoff
 • Leppebiopsi med fokus score minst =1

Medisinsk undersøkelse ved Sjøgrens?

 • Parotis-kjertler
 • Submandibularis kjertler
 • Lymfeknuter på hals
 • Vekt (referanse for senere)
 • Hjerte (rytme, bilyd)
 • Lunger (krepitasjon)
 • Blodtrykk
 • Hud (ofte tørr hud, eksem, purpura)
 • Ledd (artritt)
 • Nevrologisk (sensibilitet, nevralgi, motorikk)
 • Schirmers test (kan utføres av sykepleier)
  • mindre enn 5mm fuktning bilateralt (5mm eller lavere i bare ett øye er mindre spesifikt, men tilstrekkelig for klassifikasjonskriterier), mer enn 10mm er normalt
 • Sialometri/usitimulert saliva-måling (kan utføres av sykepleier)
  • Ikke drikke, spise eller tyggegummi siste time før undersøkelsen
  • Pasienten sitter rolig
  • Måles over 15 min
  • Mindre enn 1,5ml/15 min er patologisk lavt

Supplerende utredning som kan vurderes

 • Lab:
  • anti-SSA (Sjøgrens syndrom A, Ro antistoff) i høyt titer (over 240) hos de fleste. SSA forekomer også ved SLE og myositt (ofte lavere titer) og hos mange friske
  • anti-SSB (Sjøgrens syndrom B, La antistoff) forekommer sammen med SSA hos færre enn 50%
  • Blodsenkningsreaksjon (SR), CRP (ofte lav), TSH, f-T4 (samtidig hypothyreose), Kalsium i høye verdier (hyperparathyreoideafunksjon kan gi slapphet, kvalme og smerter), ALAT, kreatinin, p-amylase (pankreatitt-komponent), CK (myositt-komponent), elektroforese, IgG (ofte høy), komplementfaktorer C3 og C4. Urin-stix (utelukke nefritt og glukosuri)
  • Urin for å utelukke nefritt (mer typsik ved SLE)
 • CT undersøkelse av lunger (mattglass, fibrose, cyster: LIP-suspekt)
 • MR caput hvis CNS-symptomer (MS-lignende)

Tvil om diagnosen er riktig?

Sjøgrens Syndrom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm