Svangerskap ved Sjøgrens syndrom 5/5 (2)

Share Button

Graviditet ved Sjøgrens syndrom

 • Muligheten for å bli gravid (fertilitet) er vanligvis upåvirket ved Sjøgrens syndrom
 • Risiko for abort er litt økt dersom SSA (gjelder både Ro52 og/eller Ro60kD) eller SSB (La) antistoff i blodet foreligger.
  • Slike antistoff medfører en risk (anslått til 1 – 2%) for hjertesykdom (hjerteblokk) hos fosteret
  • Ofte gjøres derfor ekstra oppfølging i deler av svangerskapet, spesielt mellom svangerskapsuke 16 og 24 (til uke 26 etter amerikanske retningslinjer, referanse: Samaritano LR, 2020)
  • Du kan lese mer om svangerskap og SSA/SSB antistoff her
  • Barn av Sjøgren-pasienter med slike SSA eller SSB antistoff kan utvikle SLE-lignende utslett kort tid etter fødselen. Symptomene (neonatal lupus) går gradvis over i løpet av et par måneder
 • En fransk studie av 54 svangerskap blant 19 kvinner med Sjøgrens syndrom viste klart økt antall spontanaborter, litt økt antall dødfødsler og fødeterminen var i gjennomsnitt en uke for tidlig sammenlignet med friske kontrollpersoner (referanse: Ballester C, 2017)
  • Økt risiko ved sykdom utenom spytt og tårekjertler
   • Nyrer (interstitiell nefritt, renal tubulær acidose)
   • Lunge eller hjerte

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden