Svangerskap ved Sjøgren’s sykdom

Print Friendly, PDF & Email
Share Button
 • Muligheten for å bli gravid (fertilitet) er vanligvis upåvirket ved Sjøgrens syndrom.
 • Risiko for abort er litt økt dersom SSA (gjelder både Ro52 og/eller Ro60kD) eller SSB (La) antistoff i blod foreligger.
  • Slike antistoff medfører en risk (anslått til 1 – 2%) for hjertesykdom (hjerteblokk) hos fosteret.
  • Ofte gjøres derfor ekstra oppfølging i deler av svangerskapet (spesielt mellom svangerskapsuke 16-26).
  • Du kan lese mer om svangerskap og SSA/SSB antistoff her.
  • Barn av Sjøgren-pasienter med slike SSA eller SSB antistoff kan utvikle SLE-lignende utslett kort tid etter fødselen. Symptomene (neonatal lupus) går gradvis over i løpet av et par måneder.
 • En fransk studie av 54 svangerskap blant 19 kvinner med Sjøgrens syndrom viste klart økt antall spontanaborter, litt økt antall dødfødsler og fødeterminen var i gjennomsnitt en uke for tidlig sammenlignet med friske kontrollpersoner (Referanse; Ballester C, 2017).