Ultralyd kriterier for Sjøgrens syndrom 5/5 (1)

Share Button

Ultralyd kriterier for diagnose ut i fra av spyttkjertler

Ultralyd score ved Sjøgrens syndrom

  1. Parenkymal ekkogenitet sammenlignet med thyreoidea, score 0-1
  2. Homogenisitet, score 0-3
  3. Hypoekkogene områder score 0-3
  4. Hyperekkogene reflekser
    1. Parotis score 0-3
    2. Submandibularis score 0-1
  5. Distinkt kjertelgrense score 0-3

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden