Henvisning til spesialist, SLE

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Viktigst

 • Hva er grunnlaget for mistanke om denne diagnosen?
 • Må pasienten prioriteres raskt (Rett til helsehjelp)?
  • Ubehandlet, aktiv SLE med organsymptomer haster alltid: Ring sykehuset(på dagtid)
 • Behov for supplerende undersøkelser?

Ved usikker diagnose

 • SLE er vanligst blant kvinner (10:1)
 • Multiorgansykdom: hud, ledd, nyrer og/eller blodceller
 • Alle (nesten) har høyt utslag i ANA i serumprøve (i aktiv sykdomsfase)
 • I serum er blodsenkningsreaksjonen (SR) oftest høy, men CRP lav eller normal
 • Sykdommen preges oftest av
  • Generell inflammasjon og redusert allmenntilstand med appetittløshet, tretthet, nattesvette og feber
 • Differensialdiagnoser, vennligst se her

Henvisning til spesialist bør innholde opplysninger om:

Sykehistorie

 • Symptomdebut
 • Feber, nattesvette?
 • Leddhevelser / artritt (ofte fingerledd)?
 • Eksem (flekket, generalisert, ulike former. Sommerfugl eksantem (over nese og på kinn). Diskoid lupus (psoriasislignende skjelling, men med arrdannelse)?
 • Lungesymptomer (Pleuritt: smerter relatert til respirasjon)
 • Hjertesymptom (Pericarditt: smerter som forverres i liggende stilling)
 • Nyrer: perifert ødem, proteinuri, hypertoni?

Resultater av medisinske undersøkelser 

 • Klinisk
  • Ledd: artritt (særlig fingre)
  • Hud: Eksem (lokalisering?)
  • Nyrer: Urin stix (protein, erytrocytter)
  • Blodtrykk
  • Ødem?
  • Lunger (Pleuritt): auskultasjon, røntgen eller CT undersøkelser
  • Hjerte (pericarditt: gnidningslyd ved perikarditt, EKG?, Ekko cor
 • Blodprøver

  • Blodsenkningsreaksjon (SR) er vanligvis høy
  • CRP  er ofte normal
  • Hgb (hemolyttisk anemi: høy LD, lav haptoglobin)
  • Leukocytter (lavt antall?)
  • Trombocytter (lavt antall?)
  • Kreatinin (øker i senere faser ved nyreaffeksjon)
  • ALAT (assosiert autoimmun hepatitt?)
  • LD (høy)
  • Haptoglobin (lav ved hemolyse)?
  • ANA (“alltid” tydelig forhøyet i aktiv fase), aDNA, SSA, a-C1q, aSm antistoff
 • Assosiert antifosfolipidsyndrom (tromboembolier, spontanaborter) +
  • Lupus antikoagulant
  • anti-kardiolipin
  • anti-beta-2 glykoprotein antistoff

  Urin

  • Glomerulonefritt (protein + blod i urin)

Pasienter bør fortrinnsvis bli henvist til lokal revmatologisk avdeling. Pasienter bosatt i Helseregion Sør-Øst kan også henvises Revmatologisk seksjon, Rikshospitalet,
Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen kan motta pasienter også fra landet for øvrig når kapasiteten tillater det.

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Palm