Klassifikasjonskriterier SLE (EULAR/ACR 2018, SLICC 2012, ACR 1997) 4.6/5 (5)

Share Button

Definisjon

Kriteriene er «klassifikasjons-kriterier» som brukes i forskning. I klinisk praksis kan diagnoser stilles selv om klassifikasjonskriteriene ikke oppfylles.

EULAR/ACR klassifikasjonskriterier for SLE. Foreløpig versjon. Oversatt til norsk basert på engelsk versjon

Kriteriene bruker “vekting” slik at enkelte sykdomstrekk teller mer enn andre når en summerer. Kriteriene er publisert som 2019 EULAR klassifikasjons-kriterier (Aringer M, 2019).

Dette fellesprosjektet mellom ACR (USA) og EULAR (Europa) har det vært arbeidet med i flere år. Kriteriene vil sannsynligvis, med noen justeringer, bli brukt i mange år fremover. Hensikten med disse kriteriene er: 1) Bedre definere SLE som autoimmune sykdom. 2) Utelukke SLE-lignende sykdommer. 3) Legge vekt på de mest typiske sykdomsmanifestasjonene. 4) Muliggjøre klassifikasjon tidligere i sykdomsforløpet. 5) Kunne bruke kriteriene også blant barn med SLE.

Kriteriene bruker “vekting” slik at enkelte sykdomstrekk teller mer enn andre når en summerer.

En foreløpig norsk versjon:

 • Alle skal ha ANA (antinukleære antistoff i blodprøve) med titer-utslag på minst 80.
 • Total-scoreminst 10 kreves for SLE, kalkuler nedenfor:

Nefritt (nyrebetennelse)               SCORE

 • Klasse III/IV (alvorlig nefritt)          10
 • Klasse II/V                                              8
 • Protein mer enn 0,5g/d                       4

Antistoff

 • Anti-Sm   eller   Anti-DsDNA               6

Serositt (organhinne betennelse)

 • Akutt perikarditt (Hjerteposen)         6
 • Væskeansamling i hjerte / lunger      5

Hud og slimhinner

 • ACLE (Akutt hud-lupus)                      6
 • SCLE/DLE (Subakutt kutan/diskoid) 4
 • Orale sår (Munnsår)                            2
 • Alopeci (hårtap, uten arr)                   2

CNS

 • Kramper (epilepsi-lignende)              5
 • Psykose (realitetsbrist)                        3
 • Delir (forstyrret bevissthet)                2

Ledd

 • Artritt (leddbetennelse)                      6

Blod

 • Hemolyse (røde blodlegemer)           4
 • Trombocytopeni (få blodplater)        4
 • Leukopeni (få hvite blodlegemer)     3
 • C3 og C4 lave (komplement)               4
 • C3 eller C4 lave                                      3

Annet

 • Uforklart Feber                                     2
 • AC/LA/anti b-2GP (ApL antistoff)      2

TOTALT minst                           score = 10 ?

SLICC kriterier for SLE (2012)

Systemic Lupus International Collaborating Clinics
criteria for classifi cation (SLICC) of systemic lupus erythematosus (Petri M, 2012)
Clinical criteria
• Acute cutaneous lupus
• Chronic cutaneous lupus
• Oral ulcers
• Non-scarring alopecia
• Synovitis in two or more joints (includes tenderness and
30 min of early morning stiff ness)
• Serositis
• Renal: urine protein-to-creatinine ratio or 24 h collection
representing 500 mg protein/24 h
• Neurological
• Haemolytic anaemia
• Leucopenia
• Thrombocytopenia
Immunological criteria
• Antinuclear antibodies
• Anti-double-stranded DNA
• Anti-Smith
• Antiphospholipid antibody
• Low complement
• Direct Coombs test in the absence of haemolytic anaemia
Classification needs four criteria sequentially, including one clinical and one
immunological, or biopsy-proven lupus nephritis with a positive antinuclear antibody
or anti-double-stranded DNA antibody. Items are only generally scored if present
without other known causes.

ACR kriterier for SLE 1997

For forskning brukes følgende SLE klassifikasjon: ACR kriterier fra 1997 (Hochberg MC, 1997).

4 eller flere:

 1. Sommerfuglutslett
 2. Diskoid utslett
 3. Fotosensitivitet (soleksem)
 4. Typiske munnsår, vurdert av lege
 5. Artritt (leddbetennelse i to eller flere perifere ledd)
 6. Serositt (betennelse i lunge- eller hjerte / pleuritt/perikarditt)
 7. Nyresykdom (Proteiner/eggehvite i urin; 0,5g/24timer eller 3+++ på stiks)
 8. Nevrologisk sykdom (epilepsilignende kramper eller psykose)
 9. Hematologisk sykdom (Anemi (eks ved hemolyse) eller lavt antall hvite blodlegemer (leukcocytter mindre enn 4,0) ved flere målinger eller Lymfopeni to eller flere ganger eller lave blodplater (Trombocytter mindre enn 100)
 10. Immunologisk sykdom (antistoff: Dna eller Sm eller Cardiolipin eller Lupus antikoagulant)
 11. Antinukleære antistoff (ANA)

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden