Treat_to_Target SLE Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

T2T. Behandlingsmål ved SLE (EULAR recommendation 2014)

Lenke: Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Ved behandlingsstart bør en (i overenstemmelse med pasienten) sette mål for som ønskes oppnådd (“Treat_to_target”)

 1. Behandlingsmål ved SLE bør være remisjon av systemiske symptomer og organmanifestasjoner. Dersom remisjon ikke kan oppnås, tilstrebes lavest mulig sykdomsaktivitet målt ved en validert lupus aktivitetsindeks og/eller ved organspesifikke markører
 2. Sykdomsoppbluss bør forebygges (særlig alvorlige residiv)
 3. Behandling av klinisk asymptomatiske pasienter bør ikke intensiveres utelukkende basert på serologisk aktivitet
 4. Organskade indikerer utvikling av mer skade og død, noe som er essensielt  å forebygge
 5. Utmattelse, smerte og depresjon reduserer livskvaliteten og bør være i fokus når en behandler sykdomsaktivitet og forebygging av skade
 6. Nyreaffeksjon er svært viktig å påvise tidlig, samt starte behandling uten forsinkelse
 7. Etter induksjonsbehandling av lupusnefritt anbefales minst tre år påfølgende immunsupprimerende behandling
 8. Som vedlikeholdsbehandling ved lupus bør lavest mulige doser glukokortikoider tilstrebes. Hvis mulig avsluttes kortikosteroidbehandlingen helt under forutsetning av at sykdommen er under kontroll
 9. Forebygging og behandling av SLE-relatert antifosfolipid syndrom er et mål. Anbefalingen avviker ikke fra den som gjelder for primært antifosfolipidsyndrom
 10. Uavhengig av annen behandling bør en vurdere å supplere med antimalariamedikamenter (Plaquenil)
 11. Relevant tilleggsbehandling til immunmodulerende terapi bør vurderes for å kontrollere komorbiditet blant SLE pasienter

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden