Treat to Target SLE (T2T) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button
T2T

Treat to target in Lupus. Illustrasjon: Pxhere CC0

Behandlingsmål ved Lupus / SLE (EULAR anbefalinger 2014)

Ved behandlingsstart bør legen og pasienten sette mål for som ønskes oppnådd med behandlingen inne en bestemt tidsfrist (“Treat_to_target”)

 1. Behandlingsmål ved systemisk lupus (SLE) bør være remisjon av systemiske symptomer og organ-manifestasjoner. Dersom remisjon ikke kan oppnås, tilstrebes lavest mulig sykdomsaktivitet målt ved en validert lupus aktivitets-indeks og/eller ved organspesifikke markører
 2. Sykdoms-tilbakefall bør forebygges (særlig alvorlige residiv)
 3. Behandling av pasienter uten symptomer bør ikke intensiveres utelukkende basert på serologisk aktivitet (i blodprøver)
 4. Organskade indikerer økt risiko for av mer skade og tidligere død, noe som er essensielt å forebygge
 5. Utmattelse, smerte og depresjon reduserer livskvaliteten og bør være i fokus når en behandler sykdomsaktivitet og forebygging av skade
 6. Angrep på nyrer er svært viktig å påvise tidlig for å starte behandling uten forsinkelse
 7. Etter induksjons-behandling av lupus-nefritt anbefales minst tre år påfølgende immundempende behandling
 8. Som vedlikeholdsbehandling ved lupus bør lavest mulige doser glukokortikoid (Prednisolon) tilstrebes. Hvis mulig avsluttes kortikosteroid-behandlingen helt under forutsetning av at sykdommen er under kontroll
 9. Forebygging og behandling av SLE-relatert antifosfolipid syndrom er et mål. Anbefalingen avviker ikke fra den som gjelder for primært antifosfolipidsyndrom
 10. Uavhengig av annen behandling bør en vurdere å supplere med antimalaria-medikamenter (Plaquenil)
 11. Relevant tilleggsbehandling til immunmodulerende terapi bør vurderes for å kontrollere andre samtidige sykdommer blant SLE pasienter

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden