Klassifikasjonskriterier Adult Stills Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

 

Klassifikasjonskriterier for diagnose (Yamaguchi M 1992):

Minst to major og tre minor:

Major

  1. Febertopper på minst 39ºC i minst en uke
  2. Leddsmerter (artralgi) eller artritt i minst to uker
  3. Ikke-kløende, makulært eller makulopapulært eksem som er “lakse-rødt” og vanligvis lokalisert på kroppen (truncus) eller ekstremiteter ved feberepisoder
  4. Økt antall hvite blodlegemer (leukocytose) mer enn 10,000/microL, med misnt 80 % granulocytter

Minor

Stills sykdom i voksen alder (adult Stills), BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

 

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden