Klassifikasjonskriterier Stills sykdom i voksen alder 3/5 (2)

Share Button

Klassifikasjonskriterier for Adult Stills diagnose (Yamaguchi M 1992):

Minst to major og tre minor:

Major

  1. Febertopper på minst 39ºC i minst en uke
  2. Leddsmerter (artralgi) eller artritt i minst to uker
  3. Ikke-kløende, makulært eller makulo-papulært eksem som er «lakse-rødt» og vanligvis lokalisert på kroppen (truncus) eller ekstremiteter ved feberepisoder
  4. Økt antall hvite blodlegemer (leukocytose) mer enn 10,000/mikroliter, med minst 80 % granulocytter

Minor

Eksklusjon

  • Ikke infeksjon, kreft, vaskulitt eller annen revmatisk sykdom

Stills sykdom i voksen alder (adult Stills), BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden