Klassifikasjonskriterier (ACR 1980 og ACR-EULAR 2013) 4.75/5 (4)

Share Button

Sykdomskriterier for forskning (ACR kriterier, 1980)

Hovedkriterium er: hard hud på fingre eller tær (skleroderma proksimalt for MCP/MTP) eller to av:

1.Sklerodaktyli (hard hud på fingre)

2.Sår (ulcera) eller svinn av vev (atrofi) på fingertupper

3.Økt arr-vev i deler av begge lunger (bilateral basal pulmonal fibrose)

Mer spesifikt her


Nye kriterier (ACR-EULAR 2013) er mer kompliserte, men mer nøyaktige (Sensitivitet 91%, spesifisitet 92%):

Klassifikasjonskriterier. 2013 (referanse: van den Hoogen F) (minst 9 skår for diagnose):

Score (vekting):

Sklerodaktyli på fingre og proksimalt for

MCP leddene (begge hender)                                           9

Puffy fingre                                                                        2 eller

Sklerodaktyli av minst en hel finger distalt for MCP   4 (velg høyeste skår)

Ulcera på fingerpulpa                                                       2 eller

Pitting scars/arr/skorper på fingertupp                        3 (velg høyeste skår)

Teleagiektasi                                                                       2

Kapillaroskopi patologisk                                                 2

Pulm hypertensjon eller/og interstitiell lungesykdom  2

Raynauds fenomen                                                              3

Antistoff relatert til Systemisk sklerose:

(CENP, SScL70, RNA Polymerase III)                                3


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden