Henvisning til spesialist, systemisk sklerose

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Viktigst

 • Hva er grunnlaget for mistanke om denne diagnosen?
 • Må pasienten prioriteres raskt (Rett til helsehjelp)?
  • Systemisk sklerose med tegn til nyrekrise alltid haster: Ring sykehuset
 • Behov for supplerende undersøkelser?

Diagnosen

 • Sykehistorie (Raynauds fenomen, stram hud, leddsmerter)
 • Klinisk undersøkelse (hudforandringer, affeksjon av indre organer)
 • Antistoff (CENP, anti-centromer, ScL-70) i serum

Ved usikker diagnose: Vennligst sjekk tips her

Henvisningen til spesialist bør inneholde opplysninger om følgende:

Sykehistorie

 • Raynauds fenomen (trefasisk: hvit, blå, rød hud)
  • Nylig tilkommet eller varighet over mange år årevis?
 • Symptomer på reflux av magesyre (gastro-øsofagal)
 • “Puffy hands” ( hovne fingre)
 • Sklerodaktyli (hard og stram hud på fingre)
 • Hard hud proksimalt for albuer/knær eller på bryst, mage eller rygg (diffus form)
 • Ulcera eller “Pitting scars” (substansdefekt) på fingertupper
 • Teleangiektasier (begrenset form)
 • Calcinose subcutant (begrenset form, CREST)
 • Tørrhoste, belastnings-dyspné (lungeaffeksjon)
 • Kjent hjerteaffeksjon (ekkokardiografi)

Undersøkelser

 • Serum-antistoff

  • Antistoff CENP (begrenset form)
  • Scl70/topisomerase (diffus form)
  • Andre

Pasienter bosatt i Helseregion Sør-Øst

Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo: Revmatologisk seksjon, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar pasienter fra Helseregion Sør-Øst og fra hele landet når kapasiteten tillater det.

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Systemisk sklerose, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm