Sjekkliste for journalskriving Systemisk sklerose

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

ICD-10: M34.0 (diffus form) M 34.1 (begrenset CREST form)

(Sum skår=9 for diagnosen ihht kriterier 2013)

Sykehistorie (Ta med det som passer)

 • Sykdomsdebut (ikke Raynauds fenomen): tidspunkt og symptom
 • Raynauds fenomen (debut år)
 • Reflux symptomer (gastro-øsofagal)
 • Dysfagi, symptomdebut og påvist
 • Digitale ulcera
 • Funn ved kapillaroskopi (megakapillærer, neoangiogenese, blødninger)
 • Renal krise eller annen hypertensjon (diffus form)
 • Dyspné /tørrhoste
 • Resultat av siste CT undersøkelse av lunger eller PET/CT 
 • Resultat av siste lungefunksjonstester (DLCO%, FEV1%, FVC%)
 • Resultat av siste ekkokardiaografi (normalt trykk, <35mmHg ved ekko)
  • Pulmonal hypertensjon: Ved ekkokardiografi estimert trykk over 35mmHg (systolisk). Ved høyre hjerte-katerisering over 25mmHg (middeltrykk)
 • Malabsorpsjon, diaré, fekal inkontinens. Vekttap (antall kg) siste 3 måneder?
 • Utbredelse av hudaffeksjon (lokalisering, progrendierende eller i bedring?)
 • Rodnan skin skår ved siste registrering
 • “Tendon friction rub” ved diffus form
 • Antistoff: Scl 70, CENP (anti-centromer), a-RNA polymerase III
 • Hensikten med konsultasjonen nå

  • Kontroll av sykdomsaktivitet og organfunksjon
  • Komplikasjoner (lunge, hjerte, mage, tarm, nyrer, hud)
  • Nye medikamenter (Hvorfor?)
  • Annet

Medikamentliste

 • Allergier (medikamentallergier, andre)
 • Tobakk (aldri, tidliger, nå)
 • Alkohol, andre rusmidler
 • Inkontinens for avføring?
 • Nåværende vekt

Medisinske Undersøkelsesresultater

 • Klinisk status
  • Blodtrykk og vekt nå
  • Ødemer
  • Dyspne (i ro eller ved belastning; NYHA klasse I-IV)
  • Auskultasjon lunge og hjerte
  • Abdomen meteoristisk (bakteriell overvekst)?
 • Hud affeksjon (begrenset eller diffus form), teleangiektsier, calcinose, substansdefekter
 • Rodnan skin score
 • Blod- og urinprøver inklusive antistoff og urin
 • Røntgen øsofagus
 • CT undersøkelse av lunger
 • Ekko Doppler av hjertet eller hjerte- kateterisering (pulmonal hypertensjon)
 • Kapillaroskopi
 • 6- min gangtest
 • Kalsinose
  • Røntgen av hender?
 • Tørrhet i øyne og munn (sekundært Sjøgrens syndrom)

Plan for innleggelse / konsultajonen

Systemisk sklerose, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm