Medisinsk Utredning: Sjekkliste for Systemisk sklerose

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

ICD-10: M34.0 (diffus form) M 34.1 (Begrenset form, CREST)

Diagnosen baseres på

 • Sykehistorie
 • Medisinske Undersøkelsesfunn
 • Antistoff

Sykehistorie

 • Raynauds fenomen (trefasisk)
 • non-Raynauds affeksjon
  • Gastro-øsofagus reflux
  • Svelgeproblemer (øsofagusaffeksjon)
  • Antistoff CENP (begrenset form) eller Scl70/topisomerase (diffus form), RNA-polymerase III (risiko for nyrekrise)
  • Puffy hands (fingre)
  • Sklerodaktyli (hard hud på fingre)
  • Ulcera eller Pitting scars (substansdefekt) på fingertupper
  • Teleangiektasier (begrenset form)
  • Kalsinose (begrenset form) (andre kalsinose-årsaker her)
  • Hard hud proksimalt for albuer/knær eller på bryst, mage eller rygg (=diffus form)
  • Magesmerter og/eller lav hemoglobin (anemi) (gastral antral ventrikulær ektasi) (ved diffus form av systemisk sklerose)
  • Renal krise med malign blodtrykksstigning og økende nyresvikt (diffus form av systemisk sklerose)
  • Tørre øyene, munn eller vaginalt (sekundært Sjøgrens syndrom)
  • Tørrhoste, belastningsdyspné (lungeaffeksjon)
 • Siste CT undersøkelse av lunger (resultat)
 • Siste lungefunksjonstester (FVC, DLCO % av forventet)
 • Avføringsmønster (bakteriell overvekst, fekal inkontinens)
 • Siste ekkokardiografi eller høyre katetermåling (mmHg) (pulmonal hypertensjon)
 • Behandlet med Nifedipin (Adalat), Protonpumpehemmer (Nexium..), Cyklofosfamid (Sendoxan), Sildenafil (Revatio, Viagra), Bosentan (Tracleer), mykofenolat (CellCept)

Klinisk undersøkelse

 • Vekt
 • Blodtrykk
 • Auskultasjon (hjerte, lunger)
 • Ødemer eller dyspné (funksjonsvikt: hjerte (pulm hypertensjon), lunger, nyrer)
 • Hud (Rodnan skin score), utbredelse proksimalt for albuer og knær, trnikus, ansikt og hals? (diffus form)
  • Puffy hands
  • Sklerodaktyli
  • Teleangiektasier
  • Kalsinose
  • Karpemunn
 • Synlig Raynauds fenomen
 • Ulcera eller pitting scars (substansdefekt på fingertupper)
 • Tendon friction rub (diffus form)

Supplerende undersøkelser

 • Røntgenundersøkelse av øsofagus (dynamisk med svelging av kontrastmiddel) eller manometri (dysmotilitiet, stenoser, refluks)
 • CT underøkelse /HRCT av lunger (mattglass, fibrose eller utvidet lungearterie (mer enn 3,5cm) ved mistenkt pulmonal hypertensjon)
  • mer enn 20% affeksjon av lungevev tyder på alvorlig lungeaffeksjon
 • Lungefunksjonstester (FEV1, FVC, DLCO%)
  • Alvorlig  lungeaffeksjon: FVC mindre enn 70% og CT viser mer enn 20% affisert lungevev. Tilsvarende dersom FVC og DLCO faller hhv med 10% og 15% pr år
   • Immunsuppresiv behandling med cyclofosfamid eller mykofenolat bør bli vurdert
 • Kapillaroskopi (mega-kappilærer, blødninger, ”bushy” kapillærer..)
 • Pulmonal hypertensjon: Ekkokardiografi og eventuelt høyresidig hjerte katerisering
 • ”Rodnan skin score”
 • Antistoff: ANA, ENA
  • CENP/anti-centromer: begrenest form,
  • SCL-70/topisomerase I: diffus form
  • PM-Scl 100 eller PM-Scl 70 tyder på myositt-overlapp (sjekk muskelkraft, atrofier og kreatin kinase (CK), evt elektromyografi (EMG) og MR underøkselse av lårmuskler). Vurder å gjøre muskelbiopsi
  • U3-RNP økt risk for pulm arteriell hypertensjon
  • RNA-polymerase III: økt risk for renal krise
 • Kreatinin i serum
 • CK i serum (myositt -overlapp)
 • Urin stiks
 • 6-minutters gangtest (hjerte-lunge funksjon)

Systemisk sklerose, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm