Febersyndromer, periodiske og autoinflammatoriske sykdommer, CAPS, CRMO, Familiær middelhavsfeber (FMF), PFAPA, TRAPS 4.4/5 (5)

Share Button

Sist oppdatert: 4/10/23Definisjon Periodiske febersyndromer kalles også autoinflammatoriske sykdommer. Dette er sjeldne tilstander, men som mistenkes hos barn og unge med gjentatte episoder med feber over måneder-år, uten at infeksjon blir påvist. Mange får feberepisoder for eksempel månedlig med ganske … Les videre

Avaskulær bennekrose (osteonekrose) 4.67/5 (3)

Share Button

Sist oppdatert: 7/02/23Definisjon Avaskulær bennekrose (osteonekrose) skyldes for lav oksygentilførsel og medfører at benvev dør, oftest i endepartier på knokler (epifyser) slik som i lårbenet mot hofteledd eller ned mot knær. Overarmsbenet blir ofte angrepet ved skuldre. Også mindre knokler i … Les videre

Leddsmerter hos Barn 4.73/5 (11)

Share Button

Sist oppdatert: 20/09/23Definisjon Smerter i ledd hos barn, med eller uten leddhevelse kan være uttrykk for både forbigående, ufarlige tilstander og alvorlige sykdommer. I første omgang vurderes leddsmerter hos barn nærmere: Er smertene nye hos et hittil friskt barn? –>Utredning … Les videre

Barneleddgikt, Polyartrikulær JIA 4/5 (1)

Share Button

Sist oppdatert: 4/10/23Definisjon Polyartikulær barneleddgikt (Polyartikulær JIA) omfatter barn med leddbetennelser (artritt) i minst 5 ulike ledd innen de første 6 måneder av sykdommen. Denne formen for barneleddgikt kan deles inn i de uten påvisbare revmatoide faktorer (RF, CCP-antistoff) («seronegative») … Les videre