Sendoxan (cyklofosfamid) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Sendoxan (cyklofosfamid) er et kraftig immundempende medikament som brukes i sykdomsperioder med alvorlig revmatisk sykdom, for eksempel dersom lunger eller nyrer er angrepet.

Dosering

 • Dosen kan (avhengig av indikasjon og sykdom) bli gitt etter Lupus MAINATIN trial (nyre-affeksjon) 500mg iv hver 14 dag i alt 6 ganger (3 måneder behandling = kumulativ dose på 3g)
 • Leukocytter (hvite blodlegemer, særlig neutrofile granulocytter) faller i antall med forventet laveste verdi på dag 10 etter behandlingen. Ukentlig kontroll av blodprøver er anbefalt
 • Urometexan-profylakse mot hemoragisk cystitt (blodig urinblære-betennelse)
 • Navoban eller lignende mot kvalme før og etter infusjon
 • Sendoxan doser på opp til 1250mg kan bli gitt, for eksempel hver 2-4 uke.
  • Lavere dose hos eldre og ved redusert nyre- eller hjerte-funksjon.
  • Medikamentet skilles ut ved dialyse, så behandlingsintervall må da vurderes spesielt
 • Cyklofosfamid aktiveres og metaboliseres via CYP-450 (obs! interaksjoner)
 • Etter induksjonsbehandling gjøres overgang (vedlikeholds-behandling) til
 • Sendoxan kombineres med Prednisolon i nedtrappende dose
 • Beskyttelse mot sterk sol anbefales fordi medikamentet kan bidra til økt risiko for hudkreft.

Pneumocystis jiroveci forebygging

 • Profylaktisk (forebyggende) behandling av opportunistiske infeksjoner, særlig pneumocystis ved immunmodulerende behandling med for eksempel Sendoxan eller rituksimab.
 • Bactrim / Trimetoprim Sulfa (enten 2 tabletter to dager i uken eller 1 tablett daglig)
  • OBS! Interaksjon med methorexate
 • Ved sulfa-allergi kan Dapson 50mg x 1 være et alternativ

Pasientinformasjon

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden