Sendoxan Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Sendoxan

  • Kraftig immundempende medikament som brukes i en sykdomsperioder med alvorlig revmatisk sykdom, for eksempel ved lungeaffeksjon
  • Dosen kan bli gitt ihht Lupus MAINATIN trial (nyreaffeksjon) 500mg iv hver 14 dag i alt 6 ganger (3 månder behandling = kumulativ dose på 3g). Leukocytter faller (neutofile) med forventet laveste verdi på dag 10. Ukentlig kontroll av blodprøver er anbefalt. Urometexan-profylakse mot hemoragisk cystitt. Navoban eller lignende mot kvalme før og etter infusjon. Doser på opp til 1000mg kan også bli gitt, f eks hver 2-4 uke. Lavere dose hos eldre og ved redusert nyre eller hjertefunksjon. Medikamentet skilles ut ved dialyse, så behandlingsintervall må da vurderes spesielt. Cyklofosfamid aktiveres og metaboliseres via CYP-450 (obs! interaksjoner)
  • Deretter overgang til
  • Kombineres med Prednisolon i nedtrappende dose
  • Beskyttelse mot sterk sol anbefales fordi medikamentet kan bidra til økt risiko for hudkreft

Pneumocystis jiroveci forebygging

  • Profylaktisk (forebyggende) behandling ved immunmodulerende behandling med for eksempel Sendoxan eller MabThera
  • Bactrim / Trimetoprim Sulfa (enten 2 tabl to dager i uken eller 1 tabl daglig)
  • Ved sulfa-allergi kan Dapson 50mg x 1 være et alternativ

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden