Evans syndrom 4.5/5 (4)

Share Button

Purpura ved lavt antall blodplater: User Hektor – the English Wikipedia: http://en.wikipedia.org CC BY SA 3.0

Definisjon

Evans syndrom er hemolytisk anemi + lavt antall blodplater (trombocytopeni), eventuelt trombocytopenisk purpura.

Sykdomsårsak

Autoimmun sykdom der antigener angriper røde blodlegemer (erytrocytter) og blodplater (trombocytter)

Diagnose

Blodprøver: Påvise hemolytisk anemi (høy LD, lav haptoglobin) og måle lavt antall trombocytter. Undersøke om andre autoimmune tilstander foreligger

Behandling

Kortikosteroider, immunglobulin (IVIG), sjeldnere behov for supplerende immundempende behandling (inklusiv rituximab).

Litteratur


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden