Evans syndrom

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Definisjon

Hemolytisk anemi + lavt antall blodplater (trombocytopeni). Kan være primær (uten assosiert sykdom) eller sekundært ved blant annet SLE, Sjøgrens syndrom og Antifosfolipid syndrom.

Sykdomsårsak

Autoimmun sykdom der antigener angriper røde blodlegemer (erytrocytter) og blodplater (trombocytter)

Diagnose

Blodprøver: Påvise hemolytisk anemi (høy LD, lav haptoglobin) og måle lavt antall trombocytter

Behandling

Kortikosteroider, immunglobulin (IVIG), sjeldnere behov for supplerende immundempende behandling (inklusiv rituximab).

Litteratur

Palm