Pleuritt, pleuravæske og revmatisk sykdom 4.25/5 (4)

Share Button

Definisjon

Pleuritt skyldes sykdom med betennelse i lungehinnen og kan være betennelsesaktig/inflammatoriskinfeksiøs, relatert til kreft/malignitet, blodpropp/lungeemboli eller uten kjent årsak (idiopatisk). Pleuravæske består av væske omkring en eller begge lunger. Litt væske er normalt, men økt produksjon eller redusert absorpsjon fører til overskudd og sykdomstegn. Pleuravæske kan deles i to typer avhengig av proteininnholdet. Eksudat med høyt proteinnivå (mer enn 30g/L) er typisk for lunge og/eller pleurasykdom. Transudat (protein mindre enn 25 g/L) kan tyde på hjertesvikt eller lavt albumin/protein ved nyresykdom eller levercirrhose. For andre lungesykdommer som kan forbindes med revmatismer vennligst les under interstitiell lungesykdom i eget kapittel:

Årsaker til pleuravæske

Pleuravæske ses ved en flere revmatiske sykdommer når det foreligger høy betennelsesaktivitet, slik som ved systemisk lupus (SLE), revmatoid artritt (leddgikt), familiær middelhavsfeber, adult Stills sykdom, men andre årsaker som lungeemboli, infeksjon og kreft må utelukkes (se nedenfor).

RA pleuritt
Pleuritt med væske i høyre lunge (til venstre på bildet) ved Leddgikt (RA). Yokosuka T, 2013. CC BY NC SA 3.0

Eksudat er væske med høyt innhold av celler, protein eller cellemateriale, skyldes endret membranpermeabilitet. Eksudat har ved analyse et høyt proteinnivå på mer enn 30g/L. Ved revmatisk sykdom som er eksudat vanligere enn transudat (se nedenfor). Andre årsaker til eksudat er lungeemboli, etter hjerteinfarkt eller hjerteoperasjon (post-infarkt /post ACB syndrom), yellow nail syndrom (gule negler, lymfeødem i bena og pleuravæske), akutt bukspyttkjertelbetennelse (pankreatitt), lungekreft og infeksjoner (opportunistiske som tuberkulose, virus og sopp). Ved alle uklare pleuritter må muligheten for tuberkulose vurderes (IGRA-test).

Transudat er væske med lavt innhold av celler, protein eller cellemateriale, skyldes endringer i trykk – enten hydrostatisk eller kolloidosmotisk. Proteinnivå er ved analyse mindre enn 25 g/L. Transsudat ses ved høyresidig hjertesvikt, for lavt proteinnivå (nyre- eller lever-svikt), ascites, mediastinal fibrose (+ ev. retroperitoneal fibrose) og ovarialt fibrom (+ascites=Meigs syndrom). 

Empyem (ansamling av puss): Etter alvorlig pneumoni, ruptur av lungeabscess eller øsofagus, thorax-kirurgi. Actinomykose. Tbc

Hemothoraks (ansamling av blod): Skade. Arr som har sprukket (ruptur av pleura-adheranse). Lungeinfarkt. Blodfortynnende medikamenter (antikoagulasjon)

Chylothorax (ansamling av lymfevæske): Skade, kreft, høyt fett i bldoet (lipidemi kolesterol eller triglyserider), yellow nail syndrom.

Symptomer

Tung pust og / eller brystsmerter (ved pleuritt) er vanlig. Noen er uten symptomer, selv med betydelige mengder pleuravæske.

Undersøkelser

Sykehistorie: Blodpropp (lungeemboli) er den viktigste, potensielt livstruende årsaken som må utelukkes. Disponerende revmatisk sykdom, nylige operasjoner eller skade. Etterspør også tegn på infeksjonssykdom, hjerte/lungesykdom (postinfarkt-syndrom), tidligere tuberkulose, antikoagulasjonsterapi (lungeblødning).

Klinisk undersøkelse: Auskultasjon (krepitasjoner), perkusjon (lungegrenser), generell klinisk undersøkelse. Gynekologisk undersøkelse (Meigs syndrom).

Laboratorium. SR, CRP, hvite med differensialtelling, trombocytter, elektroforese, kreatinin, amylase, D-dimer (lungeemboli), antifosfolipid-antistoffer (lupus antikoagulant, kardiolipin og beta2-glykoprotein). Urin-stiks. Immunologiske undersøkelser: Virusantistoffer. Antistoffer mot Chlamydia pneumonia et psittaci. IGRA-test. Antistoff ved systemiske bindevevssykdommer: ANA, ANCA, antifosfolipid-antistoffer.

Bildediagnostikk. Røntgen av lunger for å utelukke blodpropp og punktert lunge (pneumothoraks). CT thoraks er viktig for å utelukke tegn til lungeemboli. Lungescintigrafi brukes sjeldnere. Ultralyd av lungehinner og av mageområdet. Ultralyd av hjerte (Ekkokardiografi). PET/CT.

EKG; Pleuritt og perikarditt viser ofte sykdomstegn

Diagnostisk pleuravæske-tapping undersøker om det er blod i pleuravæske kan være tegn på kreft-sykdom eller skade ved innstikket. Væsken skal da undersøkes for eventuelle kreftceller. Bakterie-dyrkning av pleuravæske gjøres hvis mistanke om tuberkulose og andre infeksjoner.

Vevsprøve (pleurabiopsi) tas ved behov fra parietal og visceral pleura i utredning av infeksjoner, inflammasjon eller malignitet. Den vanligste skade ved inngrepet er pneumothoraks, mens skade på andre indre organer er sjelden. Det anbefales å kontrollere med røntgen av lunger etter inngrepet. Kontraindikasjoner kan være alvorlig redusert lungefunksjon eller økt blødningsrisiko.

Andre undersøkelser. Spyttprøve (ekspektorat) til tbc, pleuratapping med cytologi/biopsi.

Sykdommer med pleuritt (et utvalg)

Behandling av pleuritt ved RA eller SLE

  • Milde tilfeller av pleuritt-smerter: NSAID (ikke bruk ved samtidig alvorlig nyresykdom)
  • Moderate symptomer: Prednisolon 20mg/dag i gradvis redusert dose over 2-3 uker
  • Alvorlig: metylprednisolon (SoluMedrol) intravenøst etterfulgt av Prednisolon i gradvis redusert dose. Vurdere azathioprin (Imurel) på sikt

Lignende tilstander (Differensialdiagnoser)

  • Hemothoraks
    • Blod i pleura forårsaket av skade, ruptur av adheranse, lungeinfarkt, antikoagulasjon, endometriose, kreft

Lungesykdom ved revmatiske sykdommer

Grans Kompendium i Revmatologi


Denne siden har hatt 10 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden