Benepali

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Benepali er et bio-tilsvarende (biosimilar) til Enbrel (etanercept) og doseres likt.

Benepali kan oppbevares ved maks. 25°C i én enkeltperiode på opptil 4 uker, og skal deretter ikke avkjøles igjen.

Pasientinformasjon om Benepali her

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm