Fokus-score Beregning

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Beregning av focus-score basert på biopsi fra underleppe ved Sjøgrens syndrom. Det må foreligge 2-4 små kjertler slik at overflaten som mikroskoperes er på minst 8 kvadratmilimeter (Referanse Fisher BA, 2017)

  1. Små spyttkjertler blir undersøkt i biopsi fra leppen
  2. Antall foci (ansamlinger) med mer enn 50 lymfocytter blir summert
  3. Arealet som blir vurdert blir beregnet
  4. Antall foci delt på overfaltearealet blir multiplisert med 4 = foci-score

Formel   n : a  x  4 =

  • Verdi 1,0 eller høyere kan tyde på Sjøgrens syndrom, men er ikke diagnostisk.
  • Røkere har lavere score enn ikke-røkere.
  • Falske positive forekommer f eks etter skade (bitt) på leppen

Sjøgrens syndrom (Bindevevssykdommer.no)