Fokus-score Beregning Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Beregning av focus-score basert på biopsi fra underleppe ved Sjøgrens syndrom. Det må foreligge 2-4 små kjertler slik at overflaten som mikroskoperes er på minst 8 kvadratmilimeter (Referanse Fisher BA, 2017)

  1. Små spyttkjertler blir undersøkt i biopsi fra leppen
  2. Antall foci (ansamlinger) med mer enn 50 lymfocytter blir summert
  3. Arealet som blir vurdert blir beregnet
  4. Antall foci (n) delt på overfaltearealet (a) blir multiplisert med 4 = foci-score

Formel   n : a  x  4 =

  • Verdi 1,0 eller høyere kan tyde på Sjøgrens syndrom, men er ikke diagnostisk.
  • Røkere har lavere score enn ikke-røkere.
  • Falske positive forekommer f eks etter skade (bitt) på leppen

Sjøgrens syndrom (Bindevevssykdommer.no)

 

Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden