Bekhterevs sykdom, Bechterews, Ankyloserende spondylitt (AS) 4.44/5 (9)

Share Button


Ryggsmerter kan være Bekhterevs

Smerter i korsrygg, mest om morgenen er symptomer på Bekhterevs sykdom, oftest hos yngre menn.

Bekhterevs sykdom  (Ankyloserende spondylitt) (Icd-10: M45.0)

Definisjon

Bekhterevs sykdom er en kronisk revmatisk betennelse i ryggsøylen og i leddene mellom rygg og bekken (iliosakralledd) og forårsaker kroniske ryggsmerter og stivhet. Den regnes til spondyloartropatiene (Bekhetervs, psoriasisartritt, reaktiv artritt, artritt ved ulcerøs colitt eller Crohns sykdom) og ikke som bindevevssykdom eller vaskulitt. Menn i 20-30 års alderen rammes vanligst. Tre av fire er menn. Det er en arvelig disposisjon (blant annet via vevstypen HLA-B27). Forekommer også hos barn (oftest gutter før tenårene) og kalles da “entesittrelatert artritt” og er en del av juvenil artritt (barneleddgikt).

Symptomer på Bekhetervs sykdom

I tidlig sykdomsfase, oftest i 20-30 års alder, er ”inflammatorisk ryggsmerte” typisk. Imidlertid er det bare omtrent 30% med slike symptomer som utvikler Bekhterevs sykdom. Inflammatorisk ryggsmerte kan defineres etter ASAS kriteriene (REF Rudwaleit M, 2009) som består av:

 • Symptomstart før 40 års alder
 • Varighet minst 3 måneder
 • Bedre av fysisk aktivitet
 • Ikke lindring av hvile
 • Nattsmerter som lindres når en står opp og beveger seg

Etter lengre tids sykdom vil mange få en mer eller mindre tilstivning i ryggsøylen. Ofte oppstår en avflatet korsrygg og  og krom brystvirvelsøyle som medfører en foroverbøyd holdning. Smerter med utvikling av leddbetennelser (artritt) i hofteledd er også vanlig.

Redusert bevegelighet

Ved mistanke om Bekhetervs sykdom undersøkes ryggens bevegelighet. En måler korsryggens bøyeevne ved Schobers test og ved å se på sidebevegeligheten. Oftest påvises reduserte bevegelsesutslag. Brystkassens evne til å utvide seg når en puster kan måles ved å se på endring i omkrets ved maksimal ut- og innpust. Også nakken bevegelighet vurderes.

MR av iliosakralledd ved Bekhterevs. Pilene viser typiske ødem-forandringer på begge sider (piler). Weber U, Arthritis Res. Ther. (2012). CC BY 2.0)

Radiologiske forandringer

Radiologiske forandringer er også nødvendig for diagnosen. Disse vises tidligst ved MR undersøkelse av iliosakralledd (mellom ryggrad og bekken). Bekhterevs sykdom skiller seg derved fra DISH. Senere er det tydelige forandringer også ved bruk av CT og vanlig røntgen, ofte med sykdomstegn også i ryggsøylen. Imidlertid kan de radiologiske bildene, særlig MR forandringer feiltolkes. Etter fysisk trening kan MR resultater ligne betennelsesforandringer i iliosakralledd. Blant barn vil vekstforandringer ligne betennelse og i høy alder alder kan innlagring av fett i leddene også mistolkes som betennelse ved MR.

HLA-B27

Dennen vevstypen er en arvelig faktor som disponerer for Bekhetervs sykdom. Imidlertid forekommen den hos omtrent 8-10% av befolkningen i Sør-Norge og 15% i nord. Selv om forekomsten av HLA-B 27 er mer enn 95% ved Bekhterevs sykdom, må diagnosen baseres på symptomer og andre undersøkelsesfunn. Ved sykdom assosiert med psorisas eller kronisk trambetennelse (ulcerøs kolitt, Crohns sykdom) er HLA-B 27 forekomsten lavere.

Diagnosen

Sykehistorie med inflammatorisk ryggsmerte, funn av redusert bevegelighet ved undersøkelse og radiologisk forandringer i iliosakralledd er avgjørende for en sikker diagnose.

Andre kjennetegn

 • Mest symptomer (stivhet, smerter) de første 30-60 min om morgenen

  Røntgenbilder, CT eller MR  er viktige for undersøkelse ved Bekhetervs sykdom. Pixabay

 • Sidevekslende smerter i bekkenet
 • Effekt av NSAID medikamenter (eks Ibux, Voltaren, Naproxen)
 • I blodprøve er HLA-B27 positiv hos mer enn 95%, mens tilsvarende i befolkningen generelt er ca 8-10% i Sør-Norge (høyere i Nord-Norge)
 • Ca 25% får smertefulle øyebetennelser (uveitt, iridocyklitt) som må øyelege-behandles
 • I aktiv sykdomsfase viser blodprøver oftest tegn på revmatisk betennelse med økt CRP og senkningsreaksjon (SR)

Sykehistorie og klinisk undersøkelse

Klassifikasjonskriterier

Komplikasjoner

Øyekomplikasjoner

Ledd

 • Hovne ledd (artritt) kan forekomme, oftest i knær og hofteledd og bør behandles av revmatolog

Utvidelse av hovedpulsåren (aortaaneurisme)

Hjertesykdom

 • Lekkasje i hjerteklaffer kan forekomme og påvises ved klinisk vurdering og ved ultralyd av hjertet og/eller CT eller MR

Crohns sykdom med hovne og blødene tarmslimhinner ved Bekhterevs sykdom. Kim HY, Intest Res. 2017CC BY-NC 4.0

Tarmsystem

Psoriasis i huden

 • Psoriasis disponerer også for Bekhtervs sykdom (som en del av psoriasisartritt)

Ryggsmerter av andre årsaker

Behandling

Før behandlingen starter er det viktig å være informert om sykdommen, hva behandlingsmålet er, og om bivirkninger som kan oppstå. Behandlingsmål er å stanse sykdommen helt, det vil si oppnå remisjon. Dessverre foreligger ikke behandling som helbreder sykdommen.

 • NSAIDs ( betennelsesdempende som Ibux, Voltaren) har virkning på symptomene og dermed fysisk bevegelighet
 • En del pasienter får også TNF-hemmere (Remicade/Remsima, Humira, Enbrel) med god effekt på både symptomer og på betennelsen (se Litteratur nedenfor). Ved manglende effekt og høy sykdomsaktivitet kan IL-17 hemmeren Cosentyx brukes
 • Viktig er også tilpasset trening og øvelser som blir startet i samarbeid med fysioterapeut
  • Bedrer muskelstyrke som motvirker bøyd rygg og stivhet
  • Bedrer kondisjon og livskvalitet
  • Bedrer leddfunksjon
  • Reduserer risiko for senere hjerte- og karsykdommer
  • Reduserer risiko for osteoporose (benskjørhet)

  (Ref: Scalapino KS 2003)

 • Ofte bidrar medikamentene til at det er lettere å gjennomføre et fast trenings- og aktivitetsprogram
 • Noen har artritt (leddbetennelser) og utvikler store hofteleddsforandringer etter hvert. Når fysioterapi og medikamenter ikke lenger er tilstrekkelig, er innsetting av hofteproteser aktuelt
 • Operasjon av feilstilling i rygg er mulig, men blir sjelden nødvendig når et behandlingsopplegg følges over tid

Litteratur

Henvisningen ved mistanke om Bekhterevs

Journalskriving ved Bekhterevs

Mer pasientinformasjon via Bekhterevforeningen i Norsk Revmatikerforbund

Denne siden har hatt 14 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden