Stamcellebehandling, HMAS mot Revmatisk sykdom (lenke) 5/5 (1)

Share Button

Autolog stamcellestøtte, stamcelletransplantasjon (Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte = HMAS)

 

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden