RoActemra Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

RoActemra

Før behandlingsstart vurderes

 Dosering voksne (vanligvis)

  • Subkutan dose 162mg/uke
  • i.v. 8mg/kg hver 4. uke

Måling av serumkonsentrasjon

  • Tocilizumab, Oslo Universitetssykehus på egen rekvisisjon
  • Referanseområde av tocilizumab i blodprøve (bunnkonsentrasjon rett før neste infusjon): Vennligst se anx.no (tocilizumab)

Legekontroll / oppfølging

  • Infeksjoner må utelukkes (selv om CRP er normal)
  • CRP blir (nesten) alltid normalisert og blodsenkningen (SR) lavere, men forandringene korrelerer ikke alltid med behandlingsresponsen
  • Antistoff dannes sjelden

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden