RoActemra (tocilizumab) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

RoActemra er et biologisk legemiddel som gis enten som sprøyte (subkutant, S.c) eller injeksjon (intravenøst, i.v.).

Før behandlingsstart vurderes

 Dosering

 • Voksne (vanligvis)
  • Subkutan dose 162mg/uke
  • i.v. 8 mg/kg hver 4. uke
 • Barn får dosen tilpasset kroppsvekten

Måling av serumkonsentrasjon

 • Tocilizumab, Oslo Universitetssykehus på egen rekvisisjon
 • Referanseområde av tocilizumab i blodprøve (bunnkonsentrasjon rett før neste infusjon): Vennligst se anx.no (tocilizumab)

Legekontroll / oppfølging

 • Infeksjoner må utelukkes (selv om CRP er normal)
 • CRP blir (nesten) alltid normalisert og blodsenkningen (SR) lavere, men forandringene korrelerer ikke alltid med behandlingsresponsen
 • Antistoff dannes sjelden

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden