RoActemra (tocilizumab) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

RoActemra er et biologisk legemiddel som hemmer cytokinet interleukin-6 (IL-6) i immunsystemet. RoActemra gis mot revmatisk sykdommer, enten som sprøyte (subkutant, s.c) eller injeksjon (intravenøst, i.v.).

Før behandlingsstart

 Dosering

 • Voksne (vanligvis)
  • Subkutan dose 162mg/uke
  • i.v. 8 mg/kg hver 4. uke
 • Barn får dosen tilpasset kroppsvekten

Resept

 • H-resept som  dekkes av pasientens helseforetak

Måling av serumkonsentrasjon

 • Tocilizumab, Oslo Universitetssykehus på egen rekvisisjon
 • Referanseområde av tocilizumab i blodprøve (bunnkonsentrasjon rett før neste infusjon): Vennligst se anx.no (tocilizumab)

Legekontroll / oppfølging

 • Infeksjoner må utelukkes (selv om CRP er normal)
 • CRP blir (nesten) alltid normalisert og blodsenkningen (SR) lavere, men forandringene korrelerer ikke alltid med behandlingsresponsen
 • Antistoff dannes sjelden

Pasientinformasjon

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden