Henvisningen til spesialist for Bekhterevs sykdom

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Henvisningen til spesialist skal gjøre det mulig for sykehuslege å avgjøre hvilken prioritet henvisningen skal få i forhold til andre henvisninger.

I Oslo foreligger en funksjonsfordeling innen revmatologi. Pasienter med Bekhterevs sykdom skal bli henvist Diakonhjemmet sykehus, mens bindevevssykdommer og systemiske vaskulitter vil bli vurdert ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Bekheterevs sykdom mistenkes på bakgrunn av:

 • Sykehistorie

 • Klinisk undersøkelse

  • Redusert bevegelighet i rygg i alle tre plan (fleksjon, ekstensjon, lateral-fleksjon)
   • Schobers Test
   • Finger-gulv-avstand
   • Lateral-fleksjon
   • Thorax-ekskursjon (bevegelighet) ved expirasjon om inspirasjon (mindre enn 2,5cm i 4. intercostalrom)
  • Smerter ved provokasjonstester mot iliosacralledd
  • Hofte-artritt (redusert innadrotasjon)
 • Radiologiske undersøkeler

 • Blodprøver

  • CRP forhøyet i de fleste tilfeller
  • HLA-B27+ (genetisk faktor) foreligger hos over 95% (8-10% av normal norsk befolkning)

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Bekhterevs sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm